ΠΟΒΑΣ: Ίδρυση νέας ειδικότητας Τεχνίτη Αλουμινίου και Σιδήρου στις Ε.Σ.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αλουμινίου & Σιδήρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ίδρυση νέας ειδικότητας Τεχνίτη Αλουμινίου και Σιδήρου στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) κατόπιν της θετικής εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά τη διάρκεια της 19ηςΣυνεδρίασης στις 27.05.2024.


Η ειδικότητα του Τεχνίτη Αλουμινίου και Σιδήρου εντάσσεται στο επίπεδο 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (μεταγυμνασιακή κατάρτιση διάρκειας 2 ετών) και θα λειτουργήσει σε Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.. Στόχος της Π.Ο.Β.Α.Σ. είναι η σχολή να δεχτεί του πρώτους καταρτιζόμενουςκατά το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία θα ενημερώσει τον κλάδο για τα επόμενα βήματα λειτουργίας της ειδικότητας, ελπίζοντας ότι οι απόφοιτοί της θα βοηθήσουν στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου σχετικά με την εύρεση ανθρώπινου δυναμικού.

Απάντηση