ΠΟΒΑΣ: Διοργάνωση Σεμιναρίων και Πιστοποίηση στο θεματικό αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους Κατασκευαστές Αλουμινίου και Σιδήρου»

ΠΟΒΑΣ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σε συνεργασία με την ΠΟΒΑΣ προσκαλούν εργαζόμενους (μισθωτούς) σε επιχειρήσεις, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), να συμμετάσχουν σε 50ωρα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, με σκοπό την ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στον στρατηγικό τομέα Υλικά-Κατασκευές, με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.


Ένα από τα θεματικά αντικείμενα είναι αυτό των Τεχνικών Εξοικονόμησης Ενέργειας για τους Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές.

Η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων εκτείνεται από τον Οκτώβριο του 2019 έως και τον Οκτώβριο του 2021.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια εφόσον συμπληρώνεται ο απαραίτητος αριθμός καταρτιζομένων για τη δημιουργία τμήματος.

Με τη δημιουργία τμήματος θα αρχίζει η υλοποίηση του προγράμματος.

Η επιτυχής συμμετοχή οδηγεί σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και σε επιδότηση 5€ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα: https://form.jotform.com/82764894848984.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα παραμείνει ανοικτή έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της ΠΟΒΑΣ στο 210 645 37 40 και στο [email protected] ή στα κατά τόπους σωματεία μέλη της ΠΟΒΑΣ.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται στο: https://imegsevee.gr/προσκλήσεις-διαγωνισμοί/πανελλαδικές-δράσεις-κατάρτισης-πιστοποίησης-γνώσεων-δεξιοτήτων/

*Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση εντάσσεται στο έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).

Απάντηση