ΠΟΒΑΣ: 3η συνάντηση εταίρων του έργου AUDIT-TO-MEASURE

Στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε η 3η δια ζώσης συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου AUDIT-TO-MEASURE (Α2Μ), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 22 και 23 Μαΐου 2024 και η ΠΟΒΑΣ εκπροσωπήθηκε από τους επιστημονικούς της συμβούλους Δρ. Στέλιο Λαμπρακόπουλο και Δρ. Νίκο Βούρδα.


Εκτός της ΠΟΒΑΣ, στο έργο συμμετέχουν από την Ελλάδα το ΕΜΠ – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης και το Επιμελητήριο Κορινθίας, ενώ η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει επτά (7) ακόμα εταίρους της έρευνας και της βιομηχανίας από Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Γερμανία και Ολλανδία.

Ο κύριος στόχος του έργου AUDIT-TO-MEASURE είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας στην ενεργειακή τους μετάβαση, μέσω της υιοθέτησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, αναγκαίων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και την επίτευξη μη ενεργειακών οφελών.

Βασικά αντικείμενα της συνάντησης αποτέλεσαν οι δράσεις που πρόκειται να διεξαχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και αφορούν την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η εκπαίδευση στελεχών ώστε να μπορέσουν να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν τα κατάλληλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Όπως έχει αναφερθεί, το έργο αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια να επιταχυνθεί η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία, ενώ ταυτόχρονα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τις Ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν το έργο ως σύμβουλο, μέντορα και καθοδηγητή στην πορεία ενεργειακής μετάβασης και ανάπτυξης της σχετικής εταιρικής κουλτούρας.

Το έργο έχει διάρκεια 3 έτη (Νοέμβριος 2022 – Οκτώβριος 2025).

Απάντηση