Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου: Ποσοστό παραγωγής πρωτογενούς αλουμινίου και εξαγωγών

πρωτογενούς

Στα δεδομένα του 2019, παρουσιάζεται το ποσοστό της ευρωπαϊκής παραγωγής πρωτογενούς αλουμινίου καθώς και των εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Η EU28 και η EFTA (European Free Trade Association) αντιπροσωπεύουν το 50% της ευρωπαϊκής παραγωγής πρωτογενούς αλουμινίου.

Υπάρχουν 15 χυτήρια στην ΕΕ, που βρίσκονται σε δέκα χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία.

Υπάρχουν δέκα μεταλλουργικές μονάδες στις χώρες ΕΖΕΣ (Νορβηγία και Ισλανδία) και ένα χυτήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κίνα αντιπροσωπεύει περίπου το 56% της συνολικής παραγωγής. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει περίπου το 7% της παγκόσμιας παραγωγής, περίπου τα μισά από τα οποία προέρχονται από την ΕΕ28.

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές στην ΕΕ παραμένει υψηλή (50%) το 2019

Οι χώρες της ΕΕ-28 εξακολουθούν να εισάγουν περίπου το 50 τοις εκατό των αναγκών τους σε αλουμίνιο. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, η Νορβηγία και η Ισλανδία είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πρωτογενούς αλουμινίου στην ΕΕ.

Άλλοι σημαντικοί εξαγωγείς σε ευρωπαϊκές χώρες είναι η Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Μοζαμβίκη. Η εγχώρια παραγωγή πραγματοποιείται μέσω της πρωτογενούς παραγωγής και της ανακυκλωμένης παραγωγής.

πρωτογενούς-αλουμινίου

Πηγή: european-aluminium.eu

Απάντηση