Πιο πράσινα και πιο έξυπνα τα σπίτια του μέλλοντος

πράσινα σπίτια

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μειώνει όχι μόνο τα έξοδα θέρμανσης αλλά και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Βάσει των ισχυόντων κανόνων, από την 1η Ιανουαρίου 2021 όλα τα νέα κτίρια στην ΕΕ θα πρέπει να καταναλώνουν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας για τη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές να έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του.

Στην ολομέλεια του Απριλίου, οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν υπέρ της αναθεώρησης των κανόνων που έχουν ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο. Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές είναι οι εξής:

  • τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ετοιμάσουν εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές υπέρ της ανακαίνισης κτιρίων – Στόχος είναι η κατασκευή κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας έως το 2050
  • Η προώθηση της χρήσης έξυπνων τεχνολογιών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
  • Η εισαγωγή σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης νέων κτιρίων

«Έχουμε δώσει στα κράτη-μέλη την εργαλειοθήκη που τους επιτρέπει να κάνουν τα σπίτια και τα διαμερίσματα τους ενεργειακά επαρκή για το μέλλον», αναφέρει ο εισηγητής Bendt Bendtsen (ΕΛΚ, Δανία).

Πηγή: europarl.europa.eu

Απάντηση