Πιο κοντά η έναρξη του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»

Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

Άρση στο αδιέξοδο για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον 2, φαίνεται ότι δίνει η έναρξης της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, στο οποίο θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αιτήσεις για την ένταξη τους σε αυτό.


Ειδικότερα, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ του ΥΠ.ΕΝ. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Υπενθυμίζεται, ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν 10 τράπεζες.

Στο πληροφοριακό σύστημα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το πρώτο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, μαζί με τις παρεμβάσεις που σχεδιάζουν να κάνουν στην κατοικία τους.

Αφού, κριθεί επιλέξιμη η κατοικία, όσοι έχουν επιλέξει τραπεζικό δανεισμό τότε θα μπορούν να εισπράξουν το ανάλογο ποσό του δανείου, ή το αντίστοιχο ποσοστό επιχορήγησης.

Βασική διαφορά με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι ότι το νέο εισάγει επτά εισοδηματικές κατηγορίες με την επιχορήγηση να φθάνει το 70%.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι όσες αποτελούν κύρια κατοικία, ενώ σε ό, τι αφορά τις πολυκατοικίες ο εκπρόσωπος της θα πρέπει να υποβάλλει ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για όλη την πολυκατοικία.

Όσοι όμως δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλύπτουν με δικά τους έξοδα παρεμβάσεις,μόνο σε κοινόχρηστους χώρους.

Πηγή: energia.gr

Απάντηση