Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (WED2023), 4 Μαρτίου 2023

WorldEngineeringDay

Η 4η Μαρτίου κάθε έτους, από το 2020, αποτελεί παγκοσμίως τη διεθνή ημέρα των Μηχανικών και της Μηχανικής, και γιορτάζεται ως η Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WED–World Engineering Day for Sustainable Development). Η ημέρα WED ανακηρύχθηκε από την UNESCO στην 40ή Γενική Διάσκεψη του 2019.


Η 4η Μαρτίου είναι η ιδρυτική ημέρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Οργανώσεων Μηχανικών (WFEO- World Federation of Engineering Organizations), μιας ομοσπονδίας που αποτελείται από εκατό εθνικά και διεθνή μέλη, εκπροσωπώντας την κοινωνία των Μηχανικών του κόσμου.

Η ημέρα αυτή προσφέρει την ευκαιρία να αναδειχθούν τα επιτεύγματα των Μηχανικών και της Μηχανικής στον σύγχρονο κόσμο και να βελτιωθεί η κατανόηση από το κοινό, του τρόπου με τον οποίο η Μηχανική και η τεχνολογία είναι κεντρικής σημασίας για τη σύγχρονη ζωή και για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Μηχανικών αφορά επίσης την προώθηση της Μηχανικής ως καριέρας και του τρόπου με τον οποίο αποτελεί ευκαιρία να αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ειδικά για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, αποχέτευση, αξιόπιστη ενέργεια και άλλες βασικές ανθρώπινες ανάγκες.

Οι οργανισμοί και τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, και κυρίως οι κυβερνήσεις, η κοινωνία των πολιτών, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και γενικότερα οι πολίτες, αναμένεται να καταστήσουν την Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εφαλτήριο για δράσεις ευαισθητοποίησης.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Παγκόσμιας Ημέρας Μηχανικών, https://worldengineeringday.net για να πληροφορηθείτε για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που προγραμματίζονται παγκοσμίως με αφορμή τον εορτασμό.

Πηγή: tee.gr

Απάντηση