Ορίζοντας 2020: 6 εκατ. ευρώ για τις επενδύσεις στην αειφόρο ενέργεια

Ορίζοντας-2020

Δράσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στηνα ειφόρο ενέργεια προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Mainstreaming energy efficiency finance.


Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.

Βασικοί στόχοι της Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι να αναπτυχθεί η έννοια της ενεργειακής απόδοσης στην πράξη και να επεκταθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη οι εφαρμογές και τα έργα που θα θέτουν σε πρώτο πλάνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της ευρύτερης τεχνολογικής και ψηφιακής ανάπτυξης.

Στους κεντρικούς τομείς δράσεων συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη τεχνολογιών και προϊόντων σε σχέση με τις εκμπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ευρύτερη περιβαλλοντική έρευνα και τις υψηλές τεχνολογίες.

Ειδικότερα, τα επιλεγμένα θέματα που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση πρέπει να αφορούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα θέματα:

  • Ανάπτυξη, επίδειξη και προώθηση πλαισίων για την τυποποίηση και τη συγκριτική αξιολόγηση των επενδύσεων για την αειφόρο ενέργεια.
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων για τις τράπεζες και τους επενδυτές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την επενδύσεις για βιώσιμη ενέργεια.
  • Συγκέντρωση, επεξεργασία και αποκάλυψη δεδομένων μεγάλης κλίμακας σχετικά με τις πραγματικές οικονομικές επιδόσεις των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης
  • Περαιτέρω ενσωμάτωση των μη ενεργειακών οφελών στην αποτίμηση των έργων, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα για την εξέλιξη των υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή τη δημιουργία νέων στοχοθετημένων προϊόντων.
  • Στόχευση στους θεσμικούς επενδυτές (π.χ. δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα)
  • Διερεύνηση των επιπτώσεων των αναθεωρημένων αξιολογήσεων επικινδυνότητας και των απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση στους δημοσιονομικούς κανονισμούς

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 03/09/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

Απάντηση