Ολοκληρώθηκε το 96% των Πληρωμών ΑΠΕ για τον Ιανουάριο του 2016

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων παραγωγής Ιανουαρίου 2016 με νέες εντολές προς τις τράπεζες για την εξόφληση 500 πάρκων με πληρωτέο ποσό έως 433.374,90€, οπότε θα έχει πλέον εξοφληθεί το 96% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε ο ΛΑΓΗΕ.

Απάντηση