Οι προτάσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ

Οι προτάσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ

Δείτε τις προτάσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ.


Επιστολή ΕΛΙΠΥΚΑ προς τον αρμόδιο Υπουργό, αναφορικά με το προσχέδιο του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι Κύριοι,

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την πυροπροστασία των κατασκευών.

Σας παραθέτουμε τα σχόλια μας για το προσχέδιο του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:

Στη σελ. 13 όπου περιγράφονται οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται προδιαγραφές πυροπροστασίας για τα κουφώματα θα πρέπει να αναφέρονται προδιαγραφές και για την τοιχοποιία ως προς την αντίδραση της στη φωτιά. Είναι λογικό το κράτος να φροντίζει, ώστε όταν γίνεται πλήρης (ή σχεδόν πλήρης) κάλυψη ενός τοίχου με σύστημα θερμομόνωσης, να φροντίζει ώστε αυτό το επιθυμητό σύστημα (όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας), να μην έχει αρνητικά αποτελέσματα για την πιθανή μετάδοσης της φωτιάς (είτε σε πυρκαγιά από ατύχημα, είτε σε εμπρησμό). Οι τοιχοποιίες ειδικά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές αποτελούν κύρια πηγή μετάδοσης της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα, ενώ όταν μια τοιχοποιία βλέπει (όπως αρκετές κατοικίες είναι χτισμένες πάνω στα όρια του οικοπέδου) σε όμορο οικόπεδο που δεν έχει χτιστεί ακόμη, με δένδρα, το σπίτι και πάλι κινδυνεύει.

Η πρότασή μας για λύση αυτού του θέματος είναι να αναφέρει ρητώς ο οδηγός εφαρμογής ότι σε περίπτωση εξωτερικής θερμομόνωσης σημαντικού τμήματος του εξωτερικού του κτιρίου (πάνω από κάποιο ποσοστό 40-60%;), θα πρέπει να εφαρμοστεί ο πίνακας 15 του Κανονισμού Πυροπροστασίας (ΠΔ 41/2018).

Θεωρούμε ότι οι ενέργειές σας σε αυτό το ζήτημα θα βοηθήσουν ώστε το Νέο Εξοικονομώ να βοηθήσει όχι μόνο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας αλλά και να αποφευχθεί η χειροτέρευση της ανθεκτικότητας των κτιρίων στη φωτιά.

Πηγή: elipyka.org

Απάντηση