Οι αποδόσεις των επενδύσεων σε ΑΠΕ αντιστοιχούν εκείνων στα ορυκτά καύσιμα

ΑΠΕ

“Η αξιολόγηση της παγκόσμιας ενεργειακής απόδοσης των επενδύσεων για τα ορυκτά καύσιμα και τις Ανανεώσιμες Πηγές παραπέμπει σε πολύ πιο ισότιμους όρους από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως”, σύμφωνα με τη μελέτη.


Το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο υπολογίζονται, συνήθως, ότι διαθέτουν λόγο μεγαλύτερο από 25:1, πράγμα που σημαίνει ότι “σχεδόν ένα βαρέλι πετρελαίου που χρησιμοποιείται, αποδίδει 25 βαρέλια στην ενεργειακή οικονομία”, καταδεικνύει η μελέτη.

Ο λόγος υπολογίζεται όταν μετράται στη φάση της εξαγωγής, όταν το πετρέλαιο, ο άνθρακας, ή το αέριο αντλείται από το υπέδαφος, κάτι που η μελέτη περιγράφει ως “παραπλανητικό”.

«Οι δείκτες αυτοί δεν υπολογίζουν την ενέργεια που απαιτείται για τη μετατροπή του πετρελαίου, του άνθρακα και του φυσικού αερίου σε τελικά καύσιμα, όπως η βενζίνη που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα, ή η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν τα νοικοκυριά”, αναφέρει η μελέτη.

Όταν συνυπολογισθεί η ενέργεια που απαιτείται για να μετατραπούν τα ορυκτά καύσιμα σε τελικά προϊόντα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι λόγοι είναι πολύ πιο εγγύτερα σε εκείνους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ήτοι, περίπου 6:1, και ενδεχομένως ακόμη και 3:1, στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η απόδοση των επενδύσεων εκτιμάται ότι είναι χαμηλότερα από 10:1, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι αυτά τα ευρήματα εδραιώνουν την άποψη για «ταχεία αύξηση των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ότι η μετάβαση από τις ΑΠΕ μπορεί στην πραγματικότητα να ανακόψει, ή να αντιστρέψει το ρυθμό μείωσης των παγκόσμιων εκτιμώμενων λόγων για την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην ενέργεια στο στάδιο των τελικών καυσίμων.»

Πηγή: energia.gr

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση