Οι 5 άξονες της νέας Τεχνικής Oδηγίας ΤΕΕ για την πυροπροστασία κατασκευών

άξονες ΤΕΕ

Οι πέντε άξονες της νέας Τεχνικής Οδηγίας του ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ) για την πυροπροστασία κατασκευών παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση, στην οποία ανακοινώθηκε παράλληλα ότι μέσω ιστοσελίδας άνοιξε ηλεκτρονική διαβούλευση, ενόψει της τελικής κατάρτισης της.


Ειδικότερα στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΤΕΕ, με θέμα «Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας και η προτεινόμενη νέα Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ», την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στην Αθήνα ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας κατάρτισης νέας ΤΟ ΤΕΕ για την πυροπροστασία κατασκευών η νέα Τεχνική Οδηγία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

  • Οδηγίες και παραδείγματα σχεδιασμού προδιαγραφής και επιλογής συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας
  • Τεχνικές λεπτομέρειες σχεδιασμού
  • Αναλυτικές τεχνικές οδηγίες εφαρμογής και ελέγχου στο έργο συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας, με ενδεικτικές λεπτομέρειες κατασκευής
  • Ελάχιστο περιεχόμενο οδηγού παραλαβής εγκατεστημένων συστημάτων, σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή απαίτηση και το νέο κανονισμό πυροπροστασίας
  • Παραδείγματα κατηγοριοποιήσεων και παραπομπές στις κατάλληλες κατά περίπτωση διαδικασίας δοκιμών συστημάτων και επεξήγηση στον απαιτούμενο επιδόσεων και αντίσταση στη φωτιά.

Παράλληλα έγινε γνωστό ότι στο πλαίσιο της ακολουθούμενης διαδικασίας διαβούλευσης έχει δημιουργηθεί και άρχισε να λειτουργεί blog της Ομάδας Σύνταξης ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασίας Κατασκευών στη διεύθυνση δείτε εδώ, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις προτάσεις τους αλλά και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις.

Γ. Στασινός

«Η έκδοση νέας ΤΟ ΤΕΕ για την πυροπροστασία κατασκευών εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων πρωτοβουλιών που υλοποιεί το ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια, ώστε να βρίσκεται στην αιχμή των τεχνικών εξελίξεων και να συμβάλλει στην πρόοδο του τεχνικού κόσμου, όσον αφορά τα πρότυπα, την τυποποίηση, την ποιότητα και τον υγιή ανταγωνισμό.

Η επιστροφής του ΤΕΕ στην έκδοση Τεχνικών Οδηγιών, γίνεται στο πλαίσιο της αποστολής του ΤΕΕ, ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, με κεντρικό στόχο κάθε έργο που γίνεται στη χώρα, να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε επιστημονικό, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο», τονίστηκε στον χαιρετισμό που μεταφέρθηκε στην εκδήλωση, εκ μέρους του Προέδρου του ΤΕΕ Γ. Στασινού.

Η εκδήλωση που διοργάνωσε το ΤΕΕ, με θέμα «Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας και η προτεινόμενη νέα Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ», την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή εκπροσώπων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Πυροσβεστικό Σώμα, τον ΕΛΟΤ, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις επιστημονικές οργανώσεις και συλλόγους Μηχανικών, την αγορά κατασκευών και υλικών και μεγάλο πλήθος μηχανικών.

Χρήσιμο εργαλείο

– «Στόχος της πρωτοβουλίας του ΤΕΕ για τη σύνταξη της νέας ΤΟ ΤΕΕ για την Πυροπροστασία Κατασκευών είναι να βοηθήσει τους Έλληνες μηχανικούς, να προσφέρει περισσότερες λύσεις στους μελετητές κατασκευαστές και επιβλέποντες σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο και να συμπληρώσει τη βιβλιοθήκη του μηχανικού, ως ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση θεμάτων, που ενδεχομένως υπάρχουν κατά την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας».

Αυτό τονίστηκε από τους εκπροσώπους της Ομάδας Εργασίας, που έχει συστήσει το ΤΕΕ, με απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ για την σύνταξη ΤΟ ΤΕΕ Πυροπροστασίας Κατασκευών, καθώς επίσης ότι «η νέα Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ δεν πρόκειται να αλλάξει ή να τροποποιήσει τον υφιστάμενο Κανονισμό, ο οποίος είναι ένα νομικό κείμενο σε άμεση και πλήρη εφαρμογή», στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΤΕΕ, με θέμα «Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας και η προτεινόμενη νέα Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ».

Ο Γιώργος Παπαδάκος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Αν. Επιμελητής ΕΕΕ Υποδομών Ποιότητας του ΤΕΕ σημείωσε απευθύνοντας εναρκτήριο χαιρετισμό ότι η στόχος είναι να καταγραφούν από τους μηχανικούς και την αγορά σχόλια, παρατηρήσεις και προβληματισμοί, ώστε να ληφθούν υπόψη και μετά από ανάλυση και επεξεργασία τους να εμπλουτιστεί σχετικά η νέα Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ για την πυροπροστασία των κατασκευών.

Ο Ματθαίος Βλαχάκης Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Κτιριακών Έργων TUV HELLAS, μέλος ΟΕ για σύνταξη ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασίας Κατασκευών κάλεσε του μηχανικούς να συνδράμουν στο έργο της ΟΕ, συμμετέχοντας στην ηλεκτρονική διαβούλευση.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι η διαβούλευση για τον νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας έγινε σε σύντομο χρόνο, υπό την πίεση να αναθεωρηθεί ο προηγούμενος κανονισμός ο οποίος συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής και σε πολλά σημεία του είχε ξεπεραστεί από τις εξελίξεις της επιστήμης και της αγοράς και είχε καταστεί αναχρονιστικός αλλά και την ανάγκη σύγκλισης με τις νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και κατευθύνσεις.

Είπε ακόμη ο κ Βλαχάκης ότι «παρά τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στη φάση της διαβούλευσης, η αναθεώρηση του κανονισμού πυροπροστασίας δεν είναι μία απλή διαδικασία, καθώς γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, η έκδοση του οποίου αν μη τι άλλο είναι και αρκετά χρονοβόρα.

Έτσι το ΤΕΕ θέλοντας να συνδράμει, να βοηθήσει και τους Έλληνες μηχανικούς στο αντικείμενό τους αποφάσισε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη της Τεχνικής Οδηγίας για την καλύτερη εφαρμογή του νέου Κανονισμού.

Η Ομάδα Εργασίας που εργάζεται αμισθί έχει ήδη συνεδριάσει αρκετές φορές, προκειμένου να θεμελιώσει το πλαίσιο, που θα αναπτυχθεί η νέα ΤΟ ΤΕΕ».

Ο Κωνσταντίνος Παπαϊώαννου, Πολιτικός Μηχανικός, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, που έχει μακρά και πλούσια προσφορά στα θέματα της πυροπροστασίας και συμμετοχή στη σχετική δραστηριότητα του ΤΕΕ τονίστηκε στην εκδήλωση ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωτοβουλία για την κατάρτιση της νέας ΤΟ ΤΕΕ, ενώ ο ίδιος ανάπτυξε εισήγηση, παρουσιάζοντας τη σημασία της Παθητικής Πυροπροστασίας στους Διεθνείς Κανονισμούς.

ΕΛΟΤ

Ο Παναγιώτης Χαρούπιας Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας, Ανεξάρτητη Λειτουργική μονάδα του οποίου αποτελεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση του ΤΕΕ σημείωσε τη σημασία της πρωτοβουλίας του ΤΕΕ στο ιδιαίτερα σημαντικό αντικείμενο του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας.

Ο κ. Χαρούπιας τόνισε ότι ΕΛΟΤ από την ίδρυση του, συμβάλλει στην τεχνική εναρμόνιση και στην συμβατότητα με το Ευρωπαικό πλαίσιο, παίζει ενεργό ρόλο στην συνδιαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης.

Επίσης ανέφερε ότι «ο πλούτος γνώσης που εμπεριέχεται στα πρότυπα, η τεχνογνωσία και η αποκτηθείσα εμπειρία του Οργανισμού συμβάλλουν στην υποστήριξη της Εθνικής Πολιτικής.

Τόσο με την συνδιαμόρφωση των Ευρωπαϊκών προτύπων όσο και μέσω της εκπόνησης αμιγώς Εθνικών Προτύπων μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα με θετικό πρόσημο για την Εθνική Οικονομία».

– «Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, ο οποίος αποτελεί τον αναγνωρισμένο φορέα σε θέματα τυποποίησης και Εθνικό μέλος στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς CEN/ CENELEC/ETSI δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων αλλά και στους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης ISO και IEC.

Από την άλλη, Το Τεχνικό Επιμελητήριο, πέραν των υπολοίπων σημαντικών δραστηριοτήτων του, αναλαμβάνει την ενημέρωση των Μηχανικών και του Τεχνικού κόσμου και συγχρόνως την σύνταξη των Τεχνικών Οδηγιών που αφορούν Εθνικούς Κανονισμούς. Από το 2006 οι δύο Οργανισμοί έχουν συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με κύριο σκοπό την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που απορρέει από την εξέλιξη των προτύπων.

Η ύπαρξη Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ευκαιρία και για τους δύο Οργανισμούς», είπε ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΟΤ και υπογράμμισε ότι: «Στόχος μας πρέπει να είναι η ενδυνάμωση των συνεργειών που θα αποδώσουν προστιθέμενη αξία τόσο για τον Τεχνικό κόσμο όσο και για την λειτουργία των Οργανισμών.

Γνωρίζουμε καλά τις δυσκολίες που υπάρχουν, ωστόσο θα πρέπει να συνεργαστούμε ενωμένοι γι’ αυτόν τον κοινό σκοπό. Από την πλευρά μας επιδιώκουμε την ενεργή συμμετοχή του ΕΛΟΤ στην σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών και σε σχετικά αντικείμενα».

ΥΠΕΝ

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας εκδόθηκε με το ΠΔ 41/2018, στις 7 Μαΐου 2018 και τέθηκε σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ, προκειμένου να καλύψει τις εξελίξεις και τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί μετά 30 χρόνια, από την ισχύ του προηγούμενου Κανονισμού.

Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του νέου Κανονισμού από την αποκτηθείσα εμπειρία από τη αρχική περίοδο εφαρμογής του εκδόθηκε ήδη αναλυτική εγκύκλιος από το ΥΠΕΝ και το Πυροσβεστικό Σώμα, η οποία δίνει απαντήσεις και διευκρινίζει μεγάλο πλήθος θεμάτων, ενώ ιδιαίτερα σημαντική και ενισχυτική της εφαρμογής του νέου Κανονισμού θα είναι η νέα ΤΟ ΤΕΕ, που ετοιμάζει το ΤΕΕ.

Αυτά τονίστηκαν από την πλευρά των εκπροσώπων του ΥΠΕΝ κκ Αθηνά Σκάρλα και Ευφροσύνη Τσαρτίνογλου στην ομιλία τους στην εκδήλωση του ΤΕΕ, οι οποίες έκαναν αναλυτική εισήγηση με θέμα « εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/18. Νέες διατάξεις και διαφορές με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο»

Οι κκ Αθηνά Σκάρλα, Προϊσταμένη Τμήματος Κανονισμών, Προτύπων & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ευφροσύνη Τσαρτίνογλου, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Κανονισμών, Προτύπων & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας τόνισαν ιδιαίτερα ότι για τη σύνταξη του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας συστάθηκε ομάδα εργασίας στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι από όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και από τον ΕΛΟΤ .

Ο νέος Κανονισμός, ο οποίος όπως τόνισαν οι ομιλήτριες «ήταν και μηνονιακή υποχρέωση» ήρθε να αντικαταστήσει τον Κανονισμό του 1988, καθώς ήταν αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι σχεδιαστικές κατασκευαστικές και λειτουργικές ανάγκες των κτιρίων, όπως αυτές εξελίχθηκαν στα 30 χρόνια που μεσολάβησαν, όπως επίσης να δημιουργηθεί ένα εργαλείο το οποίο θα είναι εύχρηστο για το μηχανικό και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

– Από το Πυροσβεστικό Σώμα ανέπτυξαν εισηγήσεις ο Χρήστος Τσαβαλόπουλος, Επιπυραγός, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Έκδοσης & Εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων, με θέμα «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/2018: Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας» και Νικόλαος Μπόρας, Επιπυραγός, Προϊστάμενος ΣΤ΄ Γραφείου Πυρασφάλειας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και συζήτηση.

Πηγή: ecopress.gr

Απάντηση