Ο βωξίτης αναγνωρίζεται ως «κρίσιμη πρώτη ύλη»

βωξίτη

Η συμπερίληψη του βωξίτη, του πλούσιου σε αλουμίνιο μεταλλεύματος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου, στον κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της βιομηχανίας αλουμινίου στη στήριξη της μετάβασης της Ευρώπης σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία.


Χάρη στις μοναδικές ιδιότητες του βωξίτη, το αλουμίνιο έχει γίνει το υλικό επιλογής για παραγωγούς καθαρής τεχνολογίας σε εφαρμογές όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπαταρίες, ηλεκτρικά συστήματα, αποδοτικές πηγές συσκευασίας, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και καθαρή κινητικότητα.

Παρά την προβλεπόμενη αύξηση της ανακύκλωσης, η πρωτογενής παραγωγή θα χρειαστεί ακόμα για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για τα μέταλλά μας.

Η παγκόσμια ζήτηση μόνο για πρωτογενές αλουμίνιο αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% τα επόμενα τριάντα χρόνια, επομένως υπάρχει σαφής ανάγκη για την ΕΕ να αναπτύξει μια φιλόδοξη, υπεύθυνη παγκόσμια στρατηγική προμήθειας για τον βωξίτη.

Σήμερα, η Ευρώπη παράγει μόνο περίπου το 10% του βωξίτη που επεξεργάζεται για το πρωτογενές αλουμίνιο της και η εξάρτησή της από τις εισαγωγές έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ο κίνδυνος διακοπής της αλυσίδας εφοδιασμού θα μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί διατηρώντας μια ανθεκτική, αυτόνομη και πλήρη ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας αλουμινίου. Η αύξηση της ανακύκλωσης και η ενίσχυση της παραγωγής βιώσιμου αλουμινίου στην Ευρώπη είναι απαραίτητη.

Αναμένεται ότι η συμπερίληψη του βωξίτη στον κρίσιμο κατάλογο πρώτων υλών θα αυξήσει την πολιτική προσοχή στην αλυσίδα αξίας μας και θα ενισχύσει τη νέα παραγωγική ικανότητα, τόσο για το πρωτογενές όσο και για το δευτερεύον αλουμίνιο.

Πηγή: aluminiumtoday.com

Απάντηση