Νέο μοντέλο χρηματοδότησης της εξοικονόμησης ενέργειας

εξοικονόμηση

Ένα νέο μοντέλο, το οποίο περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. και έχει ήδη εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας από νοικοκυριά και επχειρήσεις, ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Χθες μάλιστα υπήρξε στο ΥΠΕΝ σχετική συνάντηση εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress το πρόγραμμα αυτό θα τρέξει παράλληλα με το «Εξοικονομώ κατ΄οίκον» που θα «βγεί» τον Ιούνιο, και θα έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία.

Στηρίζεται στη λογική των ανταγωνιστικών διαδικασιών (διαγωνισμών) και ο σκοπός είναι να επιτύχει τη μέγιστη ενεργειακή εξοικονόμηση ανά ευρώ επιδότησης.

Το σύνολο των κονδυλίων που είναι διαθέσιμα για το πρόγραμμα εξοικονόμησης μέσω διαγωνισμών είναι 36 εκατ. ευρώ.

Ο πρώτος πιλοτικός διαγωνισμός θα γίνει μέσα στο 2019 και θα αφορά ένα μικρό μόνον κλάσμα του συνολικού ποσού, έτσι ώστε να φανούν πιθανά προβλήματα ή η ανάγκη βελτιώσεων.

Οι διαγωνισμοί θα απευθύνονται ουσιαστικά σε ένα είδος aggregators (μεγάλες τεχνικές εταιρείες ή εταιρείες εξειδικευμένες στις τεχνολογίες ενεργειακής εξοικονόμησης) και θα είναι πλειοδοτικοί με την έννοια ότι θα κερδίζει το διαγωνισμό εκείνη η εταιρεία που θα δεσμεύεται να φέρει, με το συγκεκριμένο προϋπολογισμό, τη μέγιστη εξοικονόμηση (για παράδειγμα το μέγιστο αριθμό kcal/h).

Ο πλειοδότης του διαγωνισμού, στη συνέχεια, θα απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας να εφαρμόσει τις κατάλληλες παρεμβάσεις (μέσα από μια γκάμα επιλέξιμων παρεμβάσεων) ώστε να επιφέρει τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η όλη υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Ακόμα εξατάζονται διάφορες μορφές υλοποίησης των ανταγωνιστικών διαδικασιών που έχουν εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να επιλεγεί μια εξαυτών.

Προβληματισμός υπάρχει, επίσης, από το γεγονός ότι το μοντέλο των διαγωνισμών απευθύνεται σε μεγάλες εταιρείες, σε αντίθεση με το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» και είναι αμφίβολο εάν θα αφήνει ικανοποιητική προστιθέμενη αξία στην εγχώρια παραγωγή και οικονομία.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση