Νέο αιολικό πάρκο 4,5ΜW στην Τήνο σχεδιάζει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

πάρκο

Διαγωνισμό για την κατασκευή αιολικού πάρκου 4,5MW στην Τήνο προκήρυξε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.


Το πάρκο θα εγκατασταθεί στη θέση Μαμάδος της Δημοτικής Κοινότητας Πανόρμου.

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τη μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μονάδας. Επίσης, θα παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για 14 χρόνια (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υπηρεσιών για το εσωτερικό δίκτυο διασύνδεσης των Α/Γ και το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης του ΑΠ και των έργων υποδομής).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού, για την κατασκευή και τη συντήρηση του έργου, ανέρχεται σε 11.839.033,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιμερίζεται ως εξής:

  • 7.812.000,00 ευρώ για το EPC Contract με τη μέθοδο TURN – KEY («με το κλειδί στο χέρι»).
  • 4.027.033,92 ευρώ για τη συντήρηση και λειτουργία για 14 χρόνια.

Ο σχετικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε πλατφόρμα της CosmoOne στις 28 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση