Νέα επένδυση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο εργοστάσιο Καμαρίου

ΤΙΤΑΝ

Στόχος του ομίλου ΤΙΤΑΝ η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η συμβολή στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εργοστασίου.


Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επενδύει στην αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου στο εργοστάσιό του στο Καμάρι Βοιωτίας. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση προασβεστοποιητή (pre-calciner), έχει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ και θα ολοκληρωθεί το 2022.

Η επένδυση εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων του Ομίλου για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στον Ευρωπαϊκό στόχο μείωσης των εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030.

Συγκεκριμένα, με αυτή την αναβάθμιση, το εργοστάσιο Καμαρίου θα αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητά του για απορρόφηση εναλλακτικών καυσίμων, αντικαθιστώντας μεγάλο μέρος των ορυκτών καυσίμων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των κλιβάνων του. Μετά την επένδυση, η συνολική ετήσια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα ανέρχεται σε 450.000τν., ισοδύναμη με τη χρήση 160.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων αντί συμβατικών.

Τα εναλλακτικά καύσιμα που χρησιμοποιεί η τσιμεντοβιομηχανία μπορούν να προέλθουν, μεταξύ άλλων, από την αξιοποίηση του υπολείμματος της ανακύκλωσης των αστικών απορριμμάτων, μετά από κατάλληλη επεξεργασία σε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Ένα επιπλέον όφελος της επένδυσης στο εργοστάσιο Καμαρίου, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα Αττικής – Βοιωτίας, είναι και η δυνατότητα συμβολής του σε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστη λύση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής.

Για τη νέα επένδυση, ο Άγγελος Καλογεράκος, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ανέφερε: «Πιστεύουμε στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και ειδικά του κατασκευαστικού κλάδου. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε στα εργοστάσιά μας, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους και τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους.»

Απάντηση