Μυτιληναίος: Στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης CDP – WATER

Μυτιληναίος

Στο επίπεδο Leadership (A-) της παγκόσμιας πρωτοβουλίας CDP (ενότητα Water) συμπεριλήφθηκε η Μυτιληναίος για το 2017, σε αναγνώριση της διαχρονικής δέσμευσής της στη περιβαλλοντική υπευθυνότητα και κατ’ επέκταση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η συγκεκριμένη ενότητα της πρωτοβουλίας CDP και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες που τη συνοδεύουν, έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους επενδυτές να ενσωματώνουν στοιχεία που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Στο επίπεδο Leadership συμπεριλαμβάνονται οι εταιρίες που αναγνωρίζουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση του νερού και εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές για την ορθή διαχείριση του, εντός και εκτός των ορίων της δραστηριότητα τους.

Η βελτίωση της Μυτιληναίος στον τομέα αυτό ήταν, σύμφωνα με την έκθεση αποτελεσμάτων του οργανισμού CDP και ο βασικός λόγος της εξέλιξης της επίδοσής της από το επίπεδο Management (επίδοση 2016 Level B) στο επίπεδο Leadership το 2017.

Η συμμετοχή της Μυτιληναίος στην παγκόσμια πρωτοβουλία CDP – WATER είναι εθελοντική και πραγματοποιείται με την κατάθεση εκτενών στοιχείων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από τους Τομείς της Μεταλλουργίας και της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Μυτιληναίος κινήθηκε ανοδικά σε αντίθεση με την πτώση που καταγράφηκε στο Μ.Ο. της επίδοσης των εταιρειών παγκοσμίως τόσο του ενεργειακού και όσο και του ευρύτερου βιομηχανικού τομέα.

Τέλος η Μυτιληναίος ήταν μία από τις 6.317 εταιρείες που συμμετείχαν στο CDP το 2017 και η μοναδική από την Ελλάδα στην ενότητα WATER. Το 2018 σηματοδοτεί την προετοιμασία της εταιρείας για την επίσημη συμμετοχή της και στην ενότητα CDP – Climate Change, διευρύνοντας τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές και διεθνείς και κλαδικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με :

  • με την επίσημη έκθεση της Μυτιληναίος στο CDP-WATER και την έκθεση αποτελεσμάτων μπορείτε να δείτε εδώ.
  • την πρωτοβουλία CDP μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα εδώ.

Απάντηση