Mytilineos: Επενδύει στην εκπαίδευση των βασικών προμηθευτών της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη-Ανάπτυξη

Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και για Βιώσιμη Ανάπτυξη από την Mytilineos.


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας με επίκεντρο το θέμα της αειφορίας, που ανέλαβε η MYTILINEOS σε συνεργασία με το CSR HELLAS, όπου η εταιρία συμμετέχει ως κύριο μέλος περισσότερα από 10 χρόνια.

Προσδοκία της MYTILINEOS είναι η ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητας και ενσωμάτωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των βασικών προμηθευτών της, μέσω της υιοθέτησης των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact).

Στην σειρά των τεσσάρων δίωρων εκπαιδευτικών Webinars που πραγματοποιήθηκαν από 16 έως 25 Ιουνίου, συμμετείχαν περισσότεροι από 40 βασικοί προμηθευτές της MYTILINEOS, από όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Οι συμμετέχουσες εταιρίες, με υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της διαχείρισης της αειφόρου ανάπτυξης μεταξύ των οποίων εντάσσεται και η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι εκπαιδευόμενοι μπόρεσαν να κατανοήσουν τις πολύπλευρες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος μας σε σχέση με την αειφορία και οι οποίες στο σύνολό τους επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, με αντίκτυπο στη βιωσιμότητά τους.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη ανθρακικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050, αλλά και να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ μέχρι το 2030.

Η εκπαίδευση αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μίας υπεύθυνης προμηθευτικής αλυσίδας της MYTILINEOS, ικανής να ενσωματώσει στη στρατηγική των επιχειρήσεων των προμηθευτών που την αποτελούν βασικές Αρχές όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εργασιακές συνθήκες, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της διαφθοράς οι οποίες γίνονται πιο επίκαιρες από ποτέ, λόγω των επιπτώσεων που προκαλούνται στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομική δραστηριότητα σε συνθήκες πανδημίας.

Από την πλευρά της MYTILINEOS, ο Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης της εταιρίας, κ. Γεώργιος Γαλάνης δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των βασικών προμηθευτών μας στην νέα μας αυτή πρωτοβουλία και πιστεύουμε πως μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μας μπορούμε να θωρακίσουμε περαιτέρω τις επιχειρήσεις μας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική.

Επιδίωξή μας είναι να παράγουμε πολλαπλό θετικό αποτύπωμα, το οποίο να εκτείνεται πέρα από τα όρια της δραστηριοποίησής μας, μέσω της ενίσχυσης του επιπέδου ωριμότητας της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, στο ανώτερο δυνατό ιεραρχικά επίπεδο εκπροσώπησης, σχετικά με την κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με την Ε.Κ.Ε. και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στην στρατηγική μας κατεύθυνση για λειτουργία με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, οι προμηθευτές μας βρίσκονται στον πυρήνα του σχετικού προγραμματισμού και των προσπαθειών μας και η υποστήριξή τους είναι μέρος της δικής μας ευθύνης».

Από την πλευρά του CSR HELLAS, ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης του Δικτύου και μέλος του ΔΣ του CSR Europe, κ. Αλέξανδρος Κωστόπουλος δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό, οι μεγάλες επιχειρήσεις που δεσμεύονται στις Αρχές της ΕΚΕ, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες διεύρυνσης της προσέγγισης αειφορίας εντάσσοντας σε αυτή με ουσιαστικό τρόπο την εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη, προκειμένου να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι βιωσιμότητας, οπότε οι προτεραιότητες του CSR HELLAS και της MYTILINEOS προς την κατεύθυνση αυτή ταυτίζονται πλήρως δημιουργώντας ένα εξαιρετικά θετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων για ενίσχυση της αντίληψης σχετικά με τη σημασία της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με στόχο την επίτευξη βιώσιμης επιχειρηματικής λειτουργίας».

Η MYTILINEOS δεσμεύεται σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία να είναι στο πλευρό των προμηθευτών της, μέσω της συνέχισης παροχής εκπαιδεύσεων, ώστε να υποστηριχτούν και να εμπνευστούν να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι βιωσιμότητας σε ένα περιβάλλον που θα χρειάζεται ολοένα και μεγαλύτερες δυνατότητες προσαρμογής και αντανακλαστικά σε πλήρη εγρήγορση.

Απάντηση