Μείωση 5,2% στον όγκο οικοδομικής δραστηριότητας

Print Friendly, PDF & Email

Τον Ιανουάριο η οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε μείωση 18,8% στον αριθμό των αδειών και 5,2% στον όγκο, ενώ στο 12μηνο Φεβρουαρίου 2015-Ιανουαρίου 2016 σημειώθηκε μείωση μεν των οικοδομικών αδειών κατά 1,7% αλλά αύξηση του όγκου κατά 32,3%.
Υποχώρηση κατέγραψε η οικονομική δραστηριότητα τον Ιανουάριο, μετά τη σημαντική αύξηση του όγκου που παρατηρήθηκε τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Ειδικότερα, τον πρώτο μήνα του 2016 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 692 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 144,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 639,9 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 18,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,8% στην επιφάνεια και κατά 5,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.
Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, το ίδιο διάστημα, ανήλθαν σε 691 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 144,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 639,9 χιλιάδες m3 όγκου, καταγράφοντας πτώση κατά 18,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,8% στην επιφάνεια και κατά 5,2% στον όγκο, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015.
Το ίδιο διάστημα, η Δημόσια Οικοδομική Δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας, αντιστοιχεί σε μία (1) άδεια και το ποσοστό συμμετοχής της στο συνολικό οικοδομικό όγκο ήταν 0%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2015 έως τον Ιανουάριο 2016, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.097 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.746,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.830,5 χιλιάδες m3 όγκου.
Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2014 – Ιανουαρίου 2015 σημειώθηκε υποχώρηση κατά 1,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 5,7% στην επιφάνεια και κατά 32,3% στον όγκο.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 1,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 4,8% στην επιφάνεια και κατά 1,2% στον όγκο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2015.
Τέλος, το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 26,3%.

Απάντηση