Μακεδονική Πανίδης: Συνεχείς επενδύσεις σε τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό

ανθρώπινο-δυναμικό

Από μια προσωπική εταιρεία με περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό η εταιρεία Μακεδονική Πανίδης εξελίχθηκε σε μια από τις ηγέτιδες εταιρείες στην ελληνική αγορά, με εκατοντάδες πελάτες αλλά και με εξαγωγές σε 25 χώρες του εξωτερικού σε 3 Ηπείρους.


Μέχρι και σήμερα, οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνογνωσία και μηχανολογικό εξοπλισμό σε συνδυασμό με το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με πολυετή εμπειρία σε κατασκευές υψηλών απαιτήσεων, την έχουν καθιερώσει ως μια από τις πλέον σύγχρονες και δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανίες στον κλάδο των εξαρτημάτων αλουμινίου.

Η υψηλή ποιότητα του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει, οι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρει και οι διαρκείς έρευνες για τη σχεδίαση και παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη της Μακεδονική – Πανίδης Α.Β.Ε.Ε., στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά των εξαρτημάτων αλουμινίου.

Απάντηση