Μακεδονική Πανίδης: Νέα Τεχνικά Εγχειρίδια για τα συστήματα ντουζιέρας

Πανίδης

Δεν είναι μόνον ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων προϊόντων, αλλά και η υποστήριξη προς τον συνεργάτη.


Έτσι η Μακεδονική Πανίδης Α.Β.Ε.Ε. ετοίμασε νέα τεχνικά εγχειρίδια (εγχειρίδιο εξαρτημάτων & οδηγός υπολογισμού διαστάσεων υαλοπινάκων) για τα συστήματα ντουζιέρας GS-R10, GS-R11, GS-R12, GS-R13.

Τα πλήρη τεχνικά εγχειρίδια πληροφορούν όχι μόνο για τα χαρακτηριστικά του κάθε συστήματος και των εξαρτημάτων που το αποτελούν, αλλά και για τον τρόπο υπολογισμού των διαστάσεων των υαλοπινάκων, καθιστώντας τη διαχείριση υλικών – παραγγελιών και τοποθέτησης μια πολύ ομαλή και γρήγορη διαδικασία χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους πωλητές της εταιρίας Μακεδονικής Πανίδης Α.Β.Ε.Ε. ή επισκεφτείτε το website: www.panidis-sa.com

Απάντηση