Μακεδονική Πανίδης: Νέα ολοκληρωμένη γκάμα λαβών ΗΑ-1700, ΗΑ-2100 & ΗΑ-2750

γκάμα-λαβών

Νέα ολοκληρωμένη γκάμα λαβών συστημάτων με μοναδική σχεδίαση από την Μακεδονική Πανίδης.


Νέα ολοκληρωμένη γκάμα λαβών συστημάτων από την Μακεδονική Πανίδης που συνδυάζει:

  • Εφαρμογή με απόλυτη αξιοπιστία σε διάφορους τύπους συστημάτων (καρέ εφτάρι, καρέ δεκάρι).
  • Σε 3 διαστάσεις, μικρή για πορτοπαράθυρα, ημιβαρέως τύπου και βαρέως τύπου για κουφώματα μεγάλων διαστάσεων.
  • Για ανασυρόμενα και Volkswagen, με καρέ 7×7 (ΗΑ-1700/ΗΑ-2100) και καρέ 10×10 (ΗΑ-2750).
  • Φινίρισμα σε φυσική, μαύρη, ή Inox ανοδίωση.

Απάντηση