ΛΑΓΗΕ: Συνεχίζονται οι πληρωμές του Ιανουαρίου 2016-Εξοφλήθηκε το 54% της παραγωγής

ΛΑΓΗΕ

Συνεχίζεται, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, η εξόφληση των τιμολογίων παραγωγής Ιανουαρίου 2016.
Όπως σημειώνει ο ΛΑΓΗΕ, με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 2.070 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 3.442,93 ευρώ (54% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο).

Απάντηση