ΛΑΓΗΕ: Συνεχίζονται οι πληρωμές, εξοφλήθηκαν 1.510 πάρκα το Φεβρουάριο του ’16

ΛΑΓΗΕ

Συνεχίζεται, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, η εξόφληση των τιμολογίων παραγωγής Φεβρουαρίου 2016. Με τις σημερινές εντολές, όπως αναφέρει ο λειτουργός της αγοράς, θα εξοφληθούν 1.510 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 4.324,81 ευρώ (64% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Φεβρουάριο).

Απάντηση