ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 100% της παραγωγής ΑΠΕ Αυγούστου και το 54% Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΕ-Αυγούστου

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Αυγούστου 2018.


Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2018.

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 7.145 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.000,03 € (54% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο).

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση