Κύπρος: Τα αποτελέσματα των σχεδίων Εξοικονομώ Αναβαθμίζω

Η ανάγκη όπως τα σχέδια των χορηγιών για τεχνολογίες ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό υπογραμμίστηκε για άλλη μια φορά κατά τη διάρκεια της Ημερίδας που διοργάνωσε η ΟΕΒ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ενέργειας, του Υπουργείου Ενέργειας της Κύπρου.

Όπως τόνισε ο κ. Γιώργος Γεωργίου, πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της ΟΕΒ τα σχέδια πρέπει να ετοιμαστούν εγκαίρως ώστε να παρουσιαστούν στην έκθεση Savenergy 2016. Πρόσθεσε εξάλλου ότι καλό θα ήταν όπως οι αιτήσεις γινόνται και ηλεκτρονικά στο μέλλον.

Στην ημερίδα αναλύθηκαν μεταξύ άλλων τα σχέδια του προγράμματος Εξοικονομώ – αναβαθμίζω, τα οποία ευχή όλων είναι ότι θα υποστούν βελτιώσεις και θα επαναρχίσουν σύντομα.

Ο κ. Ανδρέας Λιζίδης, από την Υπηρεσία Ενέργειας αναφέρθηκε τόσο στο σχέδιο που αφορούσε τις επιχειρήσεις όσο και σε εκείνο που αφορούσε τις κατοικίες.

Όπως είπε, στο σχέδιο Εξοικονομώ Αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις προτεραιότητα ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ από επιχειρήσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου είναι €15,3 εκατ. (δημόσια δαπάνη) και ο προϋπολογισμός της πρώτης προκήρυξης ήταν €6 εκατ. και έληξε τον Μάιο του 2016. Ένα σχέδιο το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

Για το σχέδιο στην πρώτη προκήρυξη λήφθηκαν 165 αιτήσεις και έγινε επιτόπια επιθεώρηση σε 80 κτίρια από τα οποία εγκρίθηκαν 41, απορρίφθηκαν 7, αποσύρθηκαν 2, ολοκληρώθηκεν η αξιολόγηση σε 4 και αναμένεται απόφαση ενώ σε ακόμα 21 στάλθηκαν επιστολές και αναμένονται διευκρινίσεις για την αξιολόγηση. Το ποσό που δεσμεύθηκε με αποφάσεις έγκρισης ήταν €2,72 εκατ.

Το μέγιστο ποσό που μπορούσε να λάβει κάθε επιχείρηση ήταν 200.000 ανά τριετία.

Από την άλλη, το σχέδιο για τις κατοικίες είχε προτεραιότητα την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στόχο είχε την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι €16,5 εκατ. και το ποσό της πρώτης προκύρηξης ήταν €8 εκατ. (δημόσια δαπάνη). Έληξε τον Φεβρουάριο και συγχρηματοδοτείτο από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε.

Για το σχέδιο λήφθηκαν 1.138 αιτήσεις και έγινε επιτόπια επιθεώρηση σε 990 από τις οποίες εγκρίθηκαν 463, απορρίθηκαν 54, αποσύρθηκαν 6, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και αναμένεται απόφαση για 9 ενώ σε 65 στάλθηκαν επιστολές για διευκρινίσεις. Το ποσό που δεσμεύθηκε με αποφάσεις έγκρισης ήταν €4,35 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν τρεις τύποι επενδύσεων:

Ο τύπος Α’ αφορούσε ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων για επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων για εξοικονόμηση ενέργειας πέραν του 40% σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου πριν την αναβάθμιση. Το σχέδιο αφορούσε επίτευξη τουλάχιστον δύο από τους τρεις μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας:

  • Τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής 0,72W/m2K
  • Οριζόντιων δομικών στοιχείων και οροφών 0,63 W/m2K
  • Κουφωμάτων 3,23 W/m2K

Ο τύπος Β΄ αφορούσε ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων για να γίνουν Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας και το τύπος Γ’ μεμονωμένα μέτρα σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών.

Απάντηση