Κύπρος: Ώθηση στον κατασκευαστικό τομέα – Άδεια οικοδομής αυθημερόν

κατασκευαστικό

Σε τρία κομμάτια σπάζει ο τομέας της αδειοδότησης κτιρίων/ αναπτύξεων με στόχο να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να δοθεί ώθηση στον κατασκευαστικό τομέα, κάτι το οποίο αφενός θα φέρει έσοδα στο κράτος και αφετέρου θα εξυπηρετήσει τους επενδυτές αλλά και απλούς πολίτες που επιδιώκουν να κτίσουν το σπίτι τους.


Με βάση οδηγίες του υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Νουρή, η διαδικασία της αδειοδότησης «τριχοτομείται» και χωρίζεται σε αιτήσεις μέχρι διπλοκατοικία (αφορούν συνολικά το 63% των αιτήσεων που υποβάλλονται) στις μεγάλες αναπτύξεις (πύργοι κ.ά.) που αφορούν το 8% των αιτήσεων και στις τετρακατοικίες μικρές πολυκατοικίες, καταστήματα κ.ά. που αφορούν το 29% των αιτήσεων. Ακούγεται σαν σύνθημα, αλλά ο υπουργός θεωρεί ότι θα επιτευχθεί η έκδοση πολεοδομικής άδειας στον κατασκευαστικό τομέα σε 30 μέρες και η άδεια οικοδομής αυθημερόν.

Βεβαίως τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν αφορούν πύργους και άλλες μεγάλες αναπτύξεις, για τις οποίες απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη και γι’ αυτές ο στόχος είναι η έκδοση πολεοδομικής άδειας σε 12 μήνες.

Προϋπόθεση είναι όπως οι διπλοκατοικίες ανεγείρονται σε εγκεκριμένο ή διαχωρισμένο οικόπεδο, ώστε να μη γεμίσουν κτήρια και τα χωράφια. Οι μελετητές αναλαμβάνουν την ευθύνη για ό,τι σχεδιαστεί και υλοποιηθεί, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να καλύπτονται από ασφάλεια για τυχόν αστοχίες που θα συμβούν ή παρανομίες που τυχόν θα υλοποιηθούν. Αν παρεκτραπούν «απειλούνται» με πρόστιμο μέχρι και €20.000 ή και στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Όπως εξήγησε στον «Φ» ο υπουργός Εσωτερικών, για να επιτευχθεί ο στόχος της επίσπευσης των διαδικασιών, θα εξαντληθούν οι δυνατότητες του προγράμματος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (Ιππόδαμος) και θα αναλάβουν καθοριστικό ρόλο οι μελετητές (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ.) με παράλληλη άσκηση ελέγχου από το Τμήμα Πολεοδομίας, ώστε να προληφθεί τυχόν κατάχρηση των αρμοδιοτήτων που θα παραχωρηθούν. Η Πολεοδομία θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε 20% των αιτήσεων.

Ο υπουργός παρατήρησε, πως για να λειτουργήσει το όλο σύστημα θα πρέπει να συνεργαστούν οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή το ΕΤΕΚ, οι Δήμοι και η Πολεοδομία. «Βρισκόμαστε», είπε, «σε καλό δρόμο και ελπίζω ότι σύντομα θα καταλήξουμε».

Γιατί όμως να προωθηθεί ο διαχωρισμός της αδειοδότησης; Ο υπουργός εξηγεί πως οι πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες αποτρέπουν τους επενδυτές από του να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο, ενώ και όταν επιλέξουν τη χώρα μας και μπουν στη διαδικασία αδειοδότησης, κάποιοι σκέφτονται να εγκαταλείψουν την προσπάθεια διαπιστώνοντας ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες ή και η έγκριση αβέβαιη.

Πώς διασφαλίζεται, όμως, ότι ο επενδυτής μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο με τη νέα διαδικασία; Καταρχάς κατετέθη και εκκρεμεί νομοσχέδιο, βάσει του οποίου θα προσληφθούν 22 υπάλληλοι οι οποίοι θα ασχολούνται με τις μεγάλες αναπτύξεις. Έπειτα, όταν ο επενδυτής υποβάλει αίτηση θα καταβάλλει €10.000 τα οποία θα χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτηθούν οι ενέργειες του «διευθυντή έργου», ο οποίος θα είναι δημόσιος υπάλληλος και θα διορίζεται από τον διευθυντή Πολεοδομίας προκειμένου να διαχειρίζεται τα της αίτησης τού συγκεκριμένου επενδυτή. Όπως εξηγεί ο κ. Νουρής, από τη μέρα του διορισμού του διευθυντή έργου, αυτός θα αναλάβει και όλες τις επαφές με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΑΗΚ. Cyta κ.λπ.).

Με άλλα λόγια, ο επενδυτής δεν θα τρέχει από την μία υπηρεσία στην άλλη. Κατά τον υπουργό, η δεύτερη καινοτομία αφορά το ότι η άδεια θα εκδίδεται εντός 12 μηνών, έστω και αν απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη. Το χρονοδιάγραμμα είναι πιεστικό αλλά ελκυστικό, ανέφερε.

Όσον αφορά την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, ο κ. Νουρής ανέφερε ότι αποτελεί μεγάλο πρόβλημα το βάρος που δίνει η ΕΕ στα περιβαλλοντικά θέματα, κάτι το οποίο, ωστόσο, θεωρεί σωστό, όπως ανέφερε. Από τους πύργους μέχρι τις γεωτρήσεις στη θάλασσα, απαιτούνται περιβαλλοντικές μελέτες, τις οποίες θα προσπαθήσουμε όχι να παρακάμψουμε αλλά να επισπεύσουμε, είπε ο κ. Νουρής. Πρόσθεσε δε, πως βρίσκεται σε επαφή με το Υπουργείο Γεωργίας, ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης το συντομότερο δυνατόν.

Ο απλός πολίτης ταλαιπωρείται με 17 Αρχές

Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει πως για να μειωθεί ο αριθμός των εκκρεμουσών πολεοδομικών αιτήσεων, εγκρίθηκε κονδύλι για διεκπεραίωση τους με το «κομμάτι», με αποτέλεσμα εκεί που η Πολεοδομία εξέδιδε 250-300 αιτήσεις τον μήνα, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο διεκπεραιώθηκαν 1.100 αιτήσεις.

Ο υπουργός θεωρεί πως και από την πείρα του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πως ο απλός πολίτης ταλαιπωρείται μέχρι να εκδώσει τις απαραίτητες άδειες. Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος πως υπάρχουν 17 Αρχές οι οποίες εμπλέκονται στον τομέα αδειοδότησης, είπε ο κ. Νουρής. Όποιος θέλει να κτίσει το σπίτι του θα ξέρει πως η πολεοδομική άδεια θα εκδίδεται εντός 30 ημερών και η άδεια οικοδομής αυθημερόν, οπόταν θα μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του, είπε.

Μεγαλύτερη δυσκολία είναι η νοοτροπία

Ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος διετέλεσε επί δεκαετία πρόεδρος της Πολεοδομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκωσίας, αναφέρει πως η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπιζόταν ήταν ο υπολογισμός τελών. Αν για παράδειγμα ένα σπίτι είχε κάγκελα από αλουμίνιο, τα τέλη ήταν διαφορετικά από τα ξύλινα κάγκελα κ.ο.κ. Το ίδιο ίσχυε με τα πορτοπαράθυρα, τα κεραμίδια κ.λπ.

Υποδείξαμε, πως σημασία πρέπει να έχει ο όγκος του σπιτιού και όχι οι λεπτομέρειες, είπε ο κ. Νουρής. Όσον αφορά τις υπόλοιπες πτυχές της άδειας οικοδομής, αναφέρει πως η πιο ουσιαστική από αυτές είναι να ελέγξει κάποιος κατά πόσον ο αιτητής κατέθεσε όλα τα προαπαιτούμενα, οπόταν αν είναι εντάξει, του εκδίδεις την άδεια. «Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δύσκολη η διαδικασία, αλλά το θέμα της άδειας οικοδομής αφορά κυρίως θέμα νοοτροπίας», αναφέρει ο κ. Νουρής. Διευκρίνισε πάντως, πως για να εκδίδεται η άδεια οικοδομής αυθημερόν, η αίτηση θα πρέπει υποβάλλεται μέχρι τις 10:00 π.μ. ώστε να παρέχεται χρόνος μέχρι τις 3:00 μ.μ. να εκδίδεται.

Άλλοι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσον θα μπορούσε να εκδίδεται η άδεια οικοδομής αυθημερόν, αλλά στην πορεία και ύστερα από διαβουλεύσεις αλλά και παραχώρηση κάποιων κινήτρων, φαίνεται πως έχουν συγκατανεύσει. Το θέμα θα ξεκαθαρίσει σύντομα όταν οι εμπλεκόμενοι φορείς απαντήσουν στην πρόταση που υπέβαλε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στο μεταξύ, τα πολεοδομικά κίνητρα που είχαν παραχωρηθεί τόσο για αναπτύξεις όσον και για νομιμοποίηση κάποιων μικρών παραβάσεων της νομοθεσίας, παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2021. «Αν κάποιος επέκτεινε τη βεράντα του ή έκλεισε το γκαράζ του, δεν θα του κατεδαφίσουμε το σπίτι, νοουμένου ότι θα υποβάλει αίτηση εμπρόθεσμα για νομιμοποίηση», είπε.

Πηγή: aftodioikisi.com.cy

Απάντηση