Κύπρος: Φωτοβολταϊκά σε 428 σχολικά κτίρια

σχολεία

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα σχολεία προκύπτει σύμφωνα με απαντητική επιστολή του Υπουργού Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη προς τον βουλευτή των Οικολόγων Γιώργο Περδίκη.


Ειδικότερα, σχεδιάζεται η εγκατάσταση σε 428 δημόσια σχολικά κτίρια φωτοβολταϊκών συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων (net metering).

Να σημειωθεί ότι σε 112 σχολεία υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Όπως αναφέρεται στην απαντητική επιστολή του κ. Χαμπιαούρη το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από το 2016 έχει επιδείξει θερμό ενδιαφέρον για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα Δημόσια Σχολικά κτίρια.

«Μετά και από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 27 Νοεμβρίου 2017, ακολούθησαν διαβουλεύσεις και συναντήσεις με όλα τα αρμόδια Τμήματα, Υπηρεσίες και Αρχές (Νομική Υπηρεσία, Ελεγκτική Υπηρεσία, Γενικό Λογιστήριο, Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ΥΕΕΒΤ-Υπηρεσία Ενέργειας, ΡΑΕΚ & ΑΗΚ) για την ετοιμασία Σχεδίου Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου», σημειώνεται στην επιστολή.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στις 25 Ιουνίου 2018 στάλθηκαν επιστολές με διευκρινίσεις στο Γενικό Εισαγγελέα, Γενικό Ελεγκτή και Υπουργό Οικονομικών που αφορούσαν το τελικό σχέδιο συμφωνίας.

Τέλος, στις 9 Απριλίου 2019 η Νομική Υπηρεσία απέστειλε ενσωματωμένες νομοτεχνικές παρατηρήσεις για την εν λόγω συμφωνία, η οποία επανεξετάστηκε και αποστάλθηκε εκ νέου στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις 19 Απριλίου 2019 και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και Υπουργό Οικονομικών στις 7 Μαΐου 2019.

«Το σχέδιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων (net metering) σε δημόσια σχολικά κτίρια θα μπορεί να σας αποσταλεί, αφού ολοκληρωθεί και οριστικοποιηθεί η συμφωνία συνεργασίας», καταλήγει ο υπουργός Παιδείας στην απαντητική επιστολή του προς τον βουλευτή των Οικολόγων.

Πηγή: philenews.com

Απάντηση