Κονδύλι €20 εκατ. για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων στην Κύπρο

ενεργειακή-αναβάθμιση-Κύπρο

Για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας που έχει τεθεί μέχρι 2020, σε κτίρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την κεντρική δημόσια διοίκηση, έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση.


Η χρηματοδότηση έχει ύψου €20 εκατ. από τα Ευρωπαϊκά και Διαρθρωτικά Ταμεία της περιόδου 2014-2020 για υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή, σύμφωνα με τους περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμους του 2009 έως 2015, από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα πρέπει να ανακαινίζεται ετησίως το 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και χρησιμοποιούνται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές ή εναλλακτικά να εφαρμοστούν άλλα οικονομικώς αποδοτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα ιδιόκτητα δημόσια κτίρια (που να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις ριζικές ανακαινίσεις και μέτρα αλλαγής της συμπεριφοράς των χρηστών), προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2020 ισοδύναμη ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα μέτρα που έχουν προγραμματιστεί να ληφθούν στα κτίρια που χρησιμοποιούνται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές καταγράφονται σε σχετική έκθεση που έχει αποστείλει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Όπως ενημερώνει ο Υπουργός, από το 2013 ξεκίνησαν έργα ενεργειακής αναβάθμισης των κτίρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την κεντρική κυβέρνηση μέσω του συγχρηματοδοτούμενου με Ευρωπαϊκά κονδύλια έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΝ”.

Το έργο περιλάμβανε τη ριζική ανακαίνιση δύο κτιρίων και την εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε άλλα δύο.

Εξάλλου, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2016, έχει συσταθεί η Επιτροπή Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων των Κεντρικών Κυβερνητικών Αρχών που αποτελείται από εκπροσώπους του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Ενέργειας.

«Στους όρους εντολής της Επιτροπής περιλαμβάνονται τόσο η ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την κεντρική δημόσια διοίκηση, όσο και η κατασκευή, από το 2019, νέων δημοσίων κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας με τον οικονομικά και τεχνικά βέλτιστο τρόπο», επεσήμανε ο κ. Λακκοτρύπης, τονίζοντας ότι για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας που έχει τεθεί μέχρι 2020, σε κτίρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την κεντρική δημόσια διοίκηση, έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση ύψους €20 εκατ. από τα Ευρωπαϊκά και Διαρθρωτικά Ταμεία της περιόδου 2014-2020 για υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης.

Πρόσθεσε ακόμα ότι την ευθύνη υλοποίησης του έργου έχει αναλάβει το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι επειδή αναμένεται η υποχρέωση για εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια να επεκταθεί μέχρι το 2030, η Επιτροπή εξετάζει και άλλους ενναλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης όπως οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, που θα κινητοποιήσουν σε αυτή την προσπάθεια και την ιδιωτική χρηματοδότηση.

Όσον αφορά την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας στον ιδιωτικό τομέα, το σχέδιο “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω”, η πρώτη προκήρυξη του οποίου έγινε το 2015, προνοεί αυξημένη χορηγία στις περιπτώσεις κτιρίων που ανακαινίζονται σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Ένα ακόμα κίνητρο αποτελεί η Εντολή 1 του 2014 που έχει εκδώσει ο Υπουργός Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.

Σύμφωνα με την Εντολή, για τα νέα κτίρια καθώς και για τα κτίρια που ανακαινίζονται δίνεται δυνατότητα αύξησης του συντελεστή δόμησης κατά 5% σε περίπτωση που τα κτίρια είναι ενεργειακής κλάσης Α και τουλάχιστον 25% του συνόλου των ενεργειακών αναγκών τους καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές, απαιτώντας δηλαδή να ικανοποιηθούν τουλάχιστον δύο από τα κριτήρια που καθορίζονται για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

«Ήδη το Υπουργείο μας έχει ξεκινήσει διαβούλευση με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για αναθεώρηση της Εντολής με νέα πιο φιλόδοξα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης», τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός.

Επίσης, το Υπουργείο Ενέργειας τονίζει ότι βρίσκεται σε διάλογο με τη ΓΔ ΕΠΣΑ για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών κινήτρων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση