Κοινόχρηστα φωτοβολταϊκά: Το νέο καθεστώς αυτοπαραγωγής στις πολυκατοικίες

Σε συνέχεια της πρόσφατης δημόσιας διαβούλευσης που έθεσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και η Υφυπουργός Αλεξάνδρα Σδούκου, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε πολυκατοικίες, καλωσορίζουμε ένα νέο καθεστώς στην αγορά για τα νοικοκυριά.


Πρόκειται για το net-billing (ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός) αλλά και το virtual net-billing (εικονικός ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός) που διαδέχονται τα net-metering και virtual net-metering αντίστοιχα. Με τη νέα Υπουργική Απόφαση, η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού στη στέγη μιας πολυκατοικίας γίνεται πολύ πιο εύκολη, καθώς μπαίνει τέλος στη συναίνεση του 100% των συνιδιοκτητών, που ίσχυε μέχρι τώρα, μειώνοντας το ποσοστό αυτό σχεδόν στα μισά και συγκεκριμένα στο 51%.

Με το net-billing, οι κιλοβατώρες που δεν καταναλώνονται την ώρα παραγωγής τους (ταυτοχρονισμός) θα πωλούνται στο σύστημα. Με βάση την Υπουργική Απόφαση, η πώληση θα γίνεται στη χονδρεμπορική τιμή την ώρα έγχυσης. Συνεπώς, το νέο αυτό καθεστώς αυτοπαραγωγής απευθύνεται κυρίως σε καταναλωτές που έχουν υψηλές καταναλώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας κι έτσι μπορούν να πετύχουν υψηλό ποσοστό ταυτοχρονισμού. Εναλλακτικά, χρειάζεται αρκετός καιρός για να επιτευχθεί η απόσβεση του φωτοβολταϊκού.

Σε κάθε περίπτωση, το νέο καθεστώς των κοινόχρηστων φωτοβολταϊκών προωθεί την από κοινού αυτοκατανάλωση, η οποία θεσπίσθηκε με τον νόμο 5037/2023. Το «κοινόχρηστο» σύστημα μπορεί να αξιοποιηθεί από τουλάχιστον δύο καταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Επιπλέον, με την ηλιακή παραγωγή μπορούν να συμψηφίζονται ταυτοχρονισμένα καταναλώσεις των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου.

Το ΥΠΕΝ έχει μεριμνήσει έτσι ώστε η εφαρμογή της εγκατάστασης του net-billing από τα νοικοκυριά να γίνει απλοϊκά, χωρίς να υπόκεινται οι αυτοκαταναλωτές σε φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης και εγχυθείσας ενέργειας στο πλαίσιο του συμψηφισμού. Κομβικός είναι εδώ και ο ρόλος του ΔΑΠΕΕΠ, από τον οποίο και θα εκπροσωπούνται οι οικιακοί αυτοκαταναλωτές χωρίς έξτρα χρέωση για την πώληση της περίσσειας ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά. Μάλιστα, το ποσό από την πώληση θα «μεταφέρεται» ως έκπτωση στον λογαριασμό ρεύματος.

Τέλος, αναφορικά με την πλεονάζουσα ενέργεια, πέρα από την πώληση, η Υπουργική Απόφαση δίνει και μια ακόμη λύση, μέσω των διμερών συμβάσεων αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (PPA).

liberal.gr

Απάντηση