Κατασκευές: Αύξηση παραγωγής κατά 1,5% στην ευρωζώνη τον Ιούλιο

Κατασκευές: Αύξηση παραγωγής κατά 1,5% στην ευρωζώνη τον Ιούλιο

Aύξηση κατά 1,5% παρουσίασε στην ευρωζώνη τον Ιούλιο του 2022 η παραγωγή στις κατασκευές, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ στην ΕΕ η αύξηση ήταν 1,3%. Συγκρίνοντας τον Ιούλιο 2022 με τον προηγούμενο μήνα, Ιούνιο, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,3% στην ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat.


Στη ζώνη του ευρώ τον Ιούλιο του 2022, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2022, οι κατασκευές κτιρίων αυξήθηκαν κατά 0,3%, ενώ οι κατασκευές πολιτικού μηχανικού μειώθηκαν κατά 0,6%. Αντίστοιχα στην ΕΕ, οι κατασκευές κτιρίων αυξήθηκαν κατά 0,2%, ενώ οι κατασκευές πολιτικού μηχανικού μειώθηκαν κατά 0,9%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η υψηλότερη αύξηση στην παραγωγή στις κατασκευές, σε μηνιαία κλίμακα, καταγράφηκαν στην Ισπανία (+6,7%), την Ουγγαρία (+5,7%) και στη Σλοβακία (+3,1%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Αυστρία και τη Σλοβενία (και οι δύο -4,2%), την Τσεχία (-2,9%) και τη Σουηδία (-1,3%).

Κατασκευές: Αύξηση παραγωγής κατά 1,5% στην ευρωζώνη τον Ιούλιο

Ετήσια σύγκριση ανά κατασκευαστικό τομέα και ανά κράτος μέλος

Σε ετήσια βάση, τα έργα πολιτικού μηχανικού, στην ευρωζώνη, αυξήθηκαν κατά 1,7% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 1,4%. Στην ΕΕ, αντίστοιχα αυξήθηκαν κατά 1,3% και οι κατασκευές κατά 1,2%.

Μεταξύ των κρατών μελών, οι υψηλότερες αυξήσεις στην παραγωγή στις κατασκευές παρατηρήθηκαν στη Σλοβενία (+28,5%), στη Ρουμανία (+8,3%) και στην Αυστρία (+7,6%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σουηδία (-8,7%), στην Ισπανία (-5,2%) και στην Τσεχία (-2,7%).

Πηγή: news.b2green.gr

Απάντηση