ΚΑΠΕ: Διεθνές Συνέδριο για την καθαρή ενέργεια στα ευρωπαϊκά νησιά

Το Συνέδριο σκοπεύει να αποτελέσει ένα φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και να διευρύνει τη συζήτηση για την υλοποίηση έργων καθαρής ενέργειας στα ευρωπαϊκά νησιά σε ένα ευρύτερο ακροατήριο.


Τα ευρωπαϊκά νησιά αποτελούν ένα πολύ ιδιαίτερο και ενδιαφέρον κομμάτι της Ευρώπης με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, αλλά και με αυξημένες απαιτήσεις υποδομής, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, λόγω των ζητημάτων απόστασης και σύνδεσης τους με την ηπειρωτική χώρα.

Στη χώρα μας, με τον πολύ μεγάλο αριθμό κατοικημένων νησιών, η μετάβαση των νησιών στην καθαρή ενέργεια, με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, θα επιφέρει μείωση του ενεργειακού κόστους και καλύτερη ενεργειακή ασφάλεια.

Επιπρόσθετα, θα οδηγήσει σε χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, λιγότερες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον των νησιών, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία.

Με στόχο την προώθηση των έργων καθαρής ενέργειας στα νησιά, το ΚΑΠΕ και το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PRISMI – Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands (https://prismi.interreg-med.eu/), στις 24 Απριλίου 2018 στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΑΤΕΙ Πειραιά, το 1ο Διεθνές Συνέδριο “CLEAN ENERGY IN EUROPEAN ISLANDS”.

Το συνέδριο σκοπεύει να αποτελέσει ένα φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και να διευρύνει τη συζήτηση για την υλοποίηση έργων καθαρής ενέργειας στα ευρωπαϊκά νησιά σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών, των επαγγελματιών και κυρίως των ευρωπαϊκών νησιωτικών φορέων για τη βέλτιστη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια προς όφελος των νησιωτικών κοινοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:  εδώ

Πηγή: worldenergynews.gr

Απάντηση