Ημερίδα στη Λάρισα: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιώσιμη ανάπτυξη

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, σε συνδιοργάνωση  με την  Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας και το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct και σε συνεργασία με επίσημους κρατικούς φορείς, όπως είναι η Α/Βάθμια και η Β/Βάθια Εκπαίδευση, διοργανώνουν  επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και  Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» αναγνωρίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων, επιδιώκει με την  ημερίδα την ενημέρωση των πολιτών σε επίκαιρα θέματα ενεργειακής αξιοποίησης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, την προσέγγιση σύγχρονων κατευθύνσεων της ενεργειακής εκπαίδευσης, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης  κοινωνικής επιχειρηματικότητας  πάνω στον τομέα των ΑΠΕ.

Το περιεχόμενο της επιστημονικής Ημερίδας  αναφέρεται σε θέματα, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιώσιμη ανάπτυξη, Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί στην Ευρώπη, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα-Νέες Θέσεις εργασίας στις Α.Π.Ε., εκπαιδευτικά πακέτα του ΚΑΠΕ για την ενέργεια, εφαρμογές ΑΠΕ σε σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικά προγράμματα Κ.Π.Ε. για την ενέργεια, ενεργειακή διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Λάρισας κ.ά.

Για τον λόγο αυτό έχουν προσκληθεί έγκριτοι εισηγητές, όπως οι παρακάτω:

•    κ. Γιακουμέλος Λευτέρης, Φυσικός, συνεργάτης τμήματος εκπαίδευσης, Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-Εθνικός Φορέας  (Κ.Α.Π.Ε.)-ΑΘΗΝΑ

•    κ. Βασίλης Καραγιάννης MSc Χημικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Συντονισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης & Περιβάλλοντος Δήμος Λαρισαίων

•    κ. Γιώργος Τσομπάνογλου PhD – Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΕΑΠ

•    κ. Ντάνης Αντώνης, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Μουζακίου

•    κ. Παπαβασιλείου Χρήστος, Υπεύθυνος  ΚΠΕ Τρικκαίων – Περτουλίου

•    κ. Σπανός Κώστας, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας

Οι δραστηριότητες της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν  την Πέμπτη,  12 Μαΐου 2016 στις 6.00-9.30 μ.μ., στο ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ  στη Λάρισα. (Διεύθυνση: Λ. Κατσώνη & 23ης Οκτωβρίου – ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛΕΦ. 2410-230101-4, E-Mail: [email protected]).

Tο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μέλη ΜΚΟ, σε ανεξάρτητους επιστήμονες, καθώς και σε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ενεργειακής αξιοποίησης φυσικών πόρων.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Δικτύου “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” (http://www.diktioelassonas.gr/?cat=318).

Αρμόδιος για οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφόρηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος: Κων. Σκριάπας-Οικονομολόγος-Πρόεδρος Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας
Mobile: 6974-881944
E-Mail: [email protected]

Επιστημονικός Υπεύθυνος Ημερίδας: Σπ. Αναγνωστάκης -Μηχανικός Πολυτεχνείου -Περιβαλλοντολόγος

Για την καλύτερη προετοιμασία της Ημερίδας, παρακαλoύνται, όσοι επιθυμούν, να συμπληρώσουν τη σχετική ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και να την αποστείλουν  στο E-Mail: [email protected]

Απάντηση