Ημερίδα: «Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας και η προτεινόμενη νέα Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ»

πυροπροστασίας

Eκδήλωση για την ενημέρωση των μηχανικών σχετικά με το νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας ΠΔ 41/2018 και την αποκτηθείσα εμπειρία από τη αρχική περίοδο εφαρμογής του, διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 20 Ιουνίου 2019, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ.


Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνει παρουσίαση των θέσεων της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ στην οποία έχει ανατεθεί η συγγραφή Τεχνικής Οδηγίας προκειμένου να βοηθηθούν οι νέοι μηχανικοί και να ακουστούν οι προβληματισμοί των συναδέλφων σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο.

Στην εκδήλωση επίσης θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 17.00 και θα περιλαμβάνουν τις ομιλίες:

  • Δημιουργία Τεχνικής Οδηγίας για την Πυροπροστασία Κατασκευών, Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Κτιριακών Έργων TUV HELLAS, μέλος ΟΕ για σύνταξη ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασίας Κατασκευών
  • Η σημασία της Παθητικής Πυροπροστασίας στους Διεθνείς Κανονισμούς, Κυριάκος Παπαϊώαννου, Πολιτικός Μηχανικός, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, μέλος ΟΕ για σύνταξη ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασίας Κατασκευών
  • Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/18. Νέες διατάξεις και διαφορές με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, Αθηνά Σκάρλα, Προϊσταμένη Τμήματος Κανονισμών, Προτύπων & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ευφροσύνη Τσαρτίνογλου, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Κανονισμών, Προτύπων & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  • Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/2018: Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, Χρήστος Τσαβαλόπουλος, Επιπυραγός, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Έκδοσης & Εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων, Νικόλαος Μπόρας, Επιπυραγός, Προϊστάμενος ΣΤ΄ Γραφείου Πυρασφάλειας.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ερωτήσεις και συζήτηση.

Πρόγραμμα

16:30 – 17:00 Προσέλευση – Εγγραφές
17:00 – 17:15 Χαιρετισμοί
17:15 – 17:30Δημιουργία Τεχνικής Οδηγίας για την
Πυροπροστασία Κατασκευών Ματθαίος Βλαχάκης, 
Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Κτιριακών Έργων
TUV HELLAS, μέλος ΟΕ για σύνταξη
ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασίας Κατασκευών
17:30 – 17:45Η σημασία της Παθητικής Πυροπροστασίας
στους Διεθνείς Κανονισμούς Κυριάκος Παπαϊωάννου,
Πολιτικός Μηχανικός, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ,
μέλος ΟΕ για σύνταξη ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασίας
Κατασκευών
17:45 – 18:15Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων
π.δ. 41/18. Νέες διατάξεις και διαφορές με το
προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο Αθηνά Σκάρλα, 
Προϊσταμένη Τμήματος Κανονισμών,
Προτύπων & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής
της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής,
Οικοδομικών Κανονισμών& Αδειοδοτήσεων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ευφροσύνη Τσαρτίνογλου,
Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Κανονισμών,
Προτύπων & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής
της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών
& Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
18:15 – 18:45Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/2018:
Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
Χρήστος Τσαβαλόπουλος,
Επιπυραγός, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος,
Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Έκδοσης
& Εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων

Νικόλαος Μπόρας,
Επιπυραγός, Προϊστάμενος ΣΤ΄ Γραφείου Πυρασφάλειας
18:45 – 19:00Διάλειμμα
19:00 – 20:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση