Ημερίδα με θέμα «Η συνεισφορά της Εκπαίδευσης στην Απασχόληση και την Οικονομία» στα πλαίσια του Open Space 2019

συνεισφορά

Στα πλαίσια του Open Space 2019, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «Η συνεισφορά της Εκπαίδευσης στην Απασχόληση και την Οικονομία» στις 19 Οκτωβρίου 2019, στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019.


Σκοπός της ημερίδας είναι να τονίσει τη συνεισφορά της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη τόσο της οικονομίας όσο και της απασχόλησης.

Επιπροσθέτως, στόχος είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της διασύνδεσης της εκπαίδευσης (ειδικά της τεχνικής) με την αγορά εργασίας και συγκεκριμένα τα τεχνικά επαγγέλματα.

Αυτό παρουσιάζεται ως επιτακτική ανάγκη το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της ανάκαμψης της οικονομίας και του κατασκευαστικού κλάδου.

Θα παρουσιαστεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και οι δυνάμεις που θα πρέπει να κινητοποιήσουν, ενώ θα γίνει και παρουσίαση των νέων τάσεων σε δεξιότητες (πράσινες) που αναμένεται να επικρατήσουν στα τεχνικά επαγγέλματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη τα επόμενα έτη.

Τέλος θα γίνει αναφορά στις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και πως αυτές μπορούν να δώσουν ώθηση στην απασχόληση και την οικονομία της χώρας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Open Space 2019

συνεισφορά

Πηγή: events.buildinggreen.gr

Απάντηση