Ημερίδα κατάρτισης & πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων

Ημερίδα Build Up Skills Upswing
Ημερίδα με θέμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας – Η εθνική δράση BUILD UP Skills UPSWING», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Απριλίου 2017 εντός της Διεθνούς Έκθεσης BUILDING GREEN, στο Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO (Αεροδρόμιο ‘Ελ. Βενιζέλος’).


Η Ημερίδα αυτή θα διαρκέσει από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι και στο πλαίσιο αυτής οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να πληροφορηθούν όλες τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου BUILD UP Skills UPSWING (υποστηριζόμενο από το Πρόγραμμα για την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και σχημάτων πιστοποίησης προσόντων που θα ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας των:

(α) τεχνικών μόνωσης

(β) αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

(γ) εγκαταστατών-συντηρητών καυστήρων.

Επίσης, στο 2ο μέρος της Ημερίδας (από 12:00 έως 13:00) θα διεξαχθεί συζήτηση ‘στρογγυλής τράπεζας’ με θέματα ενδιαφέροντος όπως:

  • Η πιστοποίηση ως εργαλείο ανάδειξης των προσόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας.
  • Μηχανισμός παρακολούθησης αναγκών για νέες δεξιότητες στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα των επαγγελμάτων του κατασκευαστικού κλάδου.
  • Ευκαιρίες χρηματοδότησης για ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργατοτεχνιτών σε προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.
  • Δυνατότητες επέκτασης των σχημάτων κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων του BUS UPSWING σε άλλες ειδικότητες  του κλάδου.

Για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπουμε εδώ, ενώ επισυνάπτεται και η ατζέντα της Ημερίδας.

Απάντηση