ift Rosenheim: Σήμανση CE παραθύρων με επικαθήμενα κουτιά ρολών

ift-Rosenheim-Σήμανση-CE

Πώς να χειριστείτε συνδυαζόμενα δομικά υλικά παραθύρων με σκίαση.


Σε ένα κτίριο τα δομικά προϊόντα τοποθετούνται συχνά μαζί, όπως για παράδειγμα πετάσματα με παράθυρα ή παράθυρα με επικαθήμενα κουτιά ρολών ή αντίστοιχα συστήματα ηλιακής προστασίας.

Βασικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Κατασκευών (BauPVO) για όλα τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων, πρέπει να συντάσσει ο κατασκευαστής μια δήλωση επίδοσης και την αντίστοιχη σήμανση CE και να τα διαθέτει μαζί με το προϊόν.

Στην πράξη, τα παράθυρα με κουτιά ρολών ενός ή περισσοτέρων κατασκευαστών συχνά παραδίδονται εντελώς συναρμολογημένα στο εργοτάξιο ή συναρμολογούνται επιτόπου σε μία λειτουργική ενότητα.

Και η ψάθα του ρολού επιλεκτικά προσυναρμολογείται ή τοποθετείται επιτόπου στο εργοτάξιο.

Έτσι δημιουργείται στην πράξη συχνά το ερώτημα το πώς πρέπει να σηματοδοτούνται τέτοια οικοδομικά υλικά με τη σήμανση CE. Στο EN 14351-1 + A1: 2010 αναγράφεται, «… Το πρότυπο ισχύει για παράθυρα και πόρτες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων, λάστιχα, τζάμια, κουτιά ρολών και εξώφυλλα …»

Το σχόλιο για το EN 14351-1, εξηγεί ότι το προαναφερόμενο εννοεί ότι «… ο κατασκευαστής και προμηθευτής του προϊόντος είναι υπεύθυνος για το σύνολο του στοιχείου. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση λειτουργίας. Ακόμη και στοιχεία τα οποία συναρμολογήθηκαν στο εργοτάξιο από μεμονωμένα στοιχεία καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του προτύπου, εφόσον αυτά είναι στην ευθύνη μιας εταιρείας, η οποία εμφανίζεται ως κατασκευαστής.»

Ο κανονισμός ορίζει ότι κάθε δομικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή αντιστοιχεί σε μία ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, πρέπει να φέρει μια δήλωση επίδοσης και σήμανση CE για να διακινηθεί στην αγορά.

Έτσι ένας πελάτης/έμπορας μπορεί να αποκτήσει οικοδομικά υλικά με αντίστοιχη σήμανση CE για το εκάστοτε οικοδομικό προϊόν, όπως για παράδειγμα παράθυρα σύμφωνα με το πρότυπο EN 14351-1, τέντες σύμφωνα με το πρότυπο EN 13561 ή εξώφυλλα όπως εξωτερικές περσίδες και ρολά σύμφωνα με το πρότυπο EN 13659.

Στην περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης από παράθυρα συν επικαθήμενα κουτιά με ρολά ή συστήματα σκίασης υπάρχουν δύο διαφορετικές δυνατότητες/περιπτώσεις για την σήμανση CE.

Περίπτωση 1: Παράθυρο + επικαθήμενο κουτί ρολού από έναν κατασκευαστή

Αν ένας κατασκευαστής παραθύρων συνδυάζει ένα παράθυρο που έχει κατασκευάσει μόνος του με ένα επικαθήμενο κουτί ρολού συμπεριλαμβανομένης της ψάθας ενός άλλου κατασκευαστή, μπορεί να κάνει τη δήλωση και με μόνο μία σήμανση CE.

Στη Γερμανία πρέπει συνήθως να δηλώνονται ο συντελεστής U, η αεροδιαπερατότητα και οι ιδιότητες ακτινοβολίας των διάφανων επιφανειών.

Η αναγραφή της αντίστασης στον άνεμο του ρολού (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13659) δεν είναι απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση. Προϋπόθεση βέβαια είναι η σωστή αεροστεγανή τοποθέτηση του κουτιού επάνω στο κούφωμα.

Με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τιμών για το συνολικό στοιχείο, οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να ελεγχθούν ή να αποδειχτούν. Οι τιμές για το συνολικό στοιχείο μπορούν έτσι να βελτιωθούν, όπως ο συντελεστής U όταν χρησιμοποιούνται κουτιά ρολού με υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις.


Συνδυασμένη σήμανση CE

Φυσικά η ευθύνη του κατασκευαστή περιλαμβάνει την τεχνική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά δοκιμών, στοιχεία FPC, κλπ) και τη δήλωση επίδοσης ως προϋπόθεση για τη σήμανση CE στα συνδυασμένα στοιχεία.

Εάν ο κατασκευαστής παραθύρου αγοράζει το ρολό συμπεριλαμβανομένου του κουτιού από άλλο κατασκευαστή, θα πρέπει να απαιτήσει από αυτόν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά και να τα αρχειοθετήσει στην τεχνική τεκμηρίωση.

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 14351-1 και EN 13659 για εξώφυλλα πρέπει να υπολογιστεί η συνολική ενεργειακή μετάδοση – εάν και τα δύο διατίθενται σαν ένα στοιχείο από τον κατασκευαστή παραθύρου στην αγορά.

Αυτό είναι χρήσιμο διότι ο ιδιοκτήτης οικοδομής ή ο εργολάβος πρέπει να αποδείξει σε νέες κατασκευές τις κτιριακές απαιτήσεις φυσικής για το κέλυφος του κτιρίου – αυτό ισχύει και για κτιριακές ανακαινίσεις >50m².

Σε μια απλή αντικατάσταση των υπαρχόντων παραθύρων αυτή η απόδειξη δεν είναι απαραίτητη.

Περίπτωση 2: Παράθυρο + επικαθήμενο κουτί ρολού από διαφορετικούς κατασκευαστές

Εναλλακτικά ο κατασκευαστής παραθύρου μπορεί να δηλώσει τις ιδιότητες για το παράθυρο και την ψάθα καθώς και του επικαθήμενου κουτιού ρολού ξεχωριστά σύμφωνα με το πρότυπο EN 14351-1 και EN 13659:2004.

Σε αυτή τη περίπτωση απαιτούνται στη Γερμανία πρόσθετες τιμές για την θερμομόνωση και ηχομόνωση, διότι στον κατάλογο κτιριακών κανονισμών Α (Bauregelliste A [(„Richtlinie über Rollladenkästen – RokR“]) ορίζονται απαιτήσεις για το κουτί ρολού, η τήρηση των απαιτήσεων σηματοδοτείται με μία σήμανση Ü.

Ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης οικοδομής πρέπει τότε να λάβει υπόψη ξεχωριστά τις εκάστοτε τιμές για τον υπολογισμό της θερμοπροστασίας και ηχοπροστασίας και ο κατασκευαστής πρέπει να θέσει στους τοποθετητές προδιαγραφές για την τοποθέτηση, για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη αεροστεγανότητα σύμφωνα με το EnEV (≈ γερμανικός ΚΕΝΑΚ).


Δείγμα σήμανσης CE παράθυρο

Δείγμα σήμανσης CE ρολό

Δείγμα σήμανσης Ü

Συνδυάζει ένας έμπορας ή τοποθετητής παράθυρο και κουτί ρολού με ψάθα από διαφορετικούς κατασκευαστές, δεν ευθύνεται αυτός για τη σήμανση CE, εφόσον δεν εμφανίζεται ως έμπορας με δική του μάρκα παραθύρου ή ως εισαγωγέας.

Πρέπει όμως να δώσει προσοχή να υπάρχουν οι εκάστοτε δηλώσεις επίδοσης και σημάνσεις CE ή σημάνσεις Ü των διαφορετικών κατασκευαστών για το κάθε προϊόν.

Τα διάφορα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες και πρακτικά παραδείγματα μπορούν να βρεθούν στο σχόλιο για το πρότυπο EN 14351-1.

Στην εγκατάσταση είναι υποχρέωση του έμπορα ή τοποθετητή να ελέγξει αν τα συστήματα μπορούν να συνδυαστούν και πώς μπορεί να διασφαλιστεί και να αποδειχθεί ή απαιτούμενη αεροστεγανότητα μεταξύ του επικαθήμενου κουτιού ρολού και του παραθύρου σύμφωνα με το EnEV.

Η απόδειξη μπορεί να πραγματοποιηθεί διαμέσου του κατασκευαστή του κουτιού ρολού ή του κατασκευαστή παραθύρου με πιστοποιημένα συστήματα σύνδεσης και τις κατευθυντήριες γραμμές επεξεργασίας ή από την εταιρεία τοποθέτησης με την εγκατάσταση σύμφωνα με τους αποδεκτούς κανόνες της τεχνολογίας, για παράδειγμα με βάση τις πληροφορίες του «Οδηγός για την εγκατάσταση”.

Για τον έμπορα ή τον τοποθετητή δεν έχει σημασία πια μέθοδο θα επιλέξει.

Σημασία έχει να εξασφαλίσει ότι τα τοποθετημένα συστήματα φέρουνε την αντίστοιχη σήμανση CE και άλλα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν μόνο για επικαθήμενα συστήματα κουτιών και παράθυρα.

Εξωτερικά κουτιά και ηλιακή προστασία στο διάκενο του μονωτικού υαλοπίνακα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.

Έτσι δεν εμποδίζει τίποτα την ελεύθερη επιλογή προϊόντων στο συνδυασμό παραθύρων με επικαθήμενα κουτιά.

Πηγή: planeco.eu

Απάντηση