Η βιομηχανία αλουμινίου εγκαινιάζει το κυκλικό Σχέδιο Δράσης Αλουμινίου έως το 2030

σχέδιο

Η European Aluminium παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης για το Κυκλικό Αλουμίνιο, μια στρατηγική για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του αλουμινίου για μια κυκλική οικονομία έως το 2030.


Το σχέδιο δράσης στοχεύει να διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα αλουμινίου στο τέλος του κύκλου ζωής τους συλλέγονται και ανακυκλώνονται αποτελεσματικά στην Ευρώπη για την μεγιστοποίηση των ποσοστών ανακύκλωσης αλουμινίου και για τη διστήρηση του υλικού σε ενεργή χρήση. Βασίζεται στο Vision 2050 της βιομηχανίας αλουμινίου και παρέχει συστάσεις πολιτικής για τον τομέα να επιτύχει πλήρη κυκλικότητα.

«Η βιομηχανία αλουμινίου έχει δεσμευτεί να συμβάλλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, βασιζόμενη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα.

Ο τελικός μας στόχος είναι να επιτύχουμε το πλήρες δυναμικό της κυκλικότητας αλουμινίου έως το 2030 και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να το επιτύχουμε. Το Κυκλικό Σχέδιο Δράσης Αλουμινίου παρέχει έναν χάρτη πορείας για τους ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου να συνεργαστούν για να υλοποιήσουν αυτήν τη φιλοδοξία», λέει ο Gerd Götz, Γενικός Διευθυντής της European Aluminium.

Η βιομηχανία αλουμινίου έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει βασικό μοχλό για την επίτευξη των φιλοδοξιών της Ευρώπης για μία ουδέτερη από το κλίμα και κυκλική οικονομία.

Το αλουμίνιο είναι από την φύση του κυκλικό και κατάλληλο για πολλαπλή ανακύκλωση: μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά και ξανά χωρίς να χάσει τις αρχικές του ιδιότητες (ελαφρότητα, αγωγιμότητα, διαμόρφωση, ανθεκτικότητα, διαπερατότητα).

Επιπλέον, η διαδικασία ανακύκλωσης αλουμινίου απαιτεί μόνο το 5% της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή πρωτογενούς μετάλλου, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση CO2.

Τα ποσοστά ανακύκλωσης αλουμινίου είναι ήδη από τα υψηλότερα όλων των υλικών. Στην Ευρώπη, τα ποσοστά ανακύκλωσης στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κτιρίων είναι πάνω από 90%, ενώ τα δοχεία ποτών αλουμινίου έχουν ποσοστό ανακύκλωσης 75%.

Οι προβλέψεις και η ανάλυση στο Σχέδιο Δράσης Κυκλικού Αλουμινίου, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Material Economics και την CRU, δείχνουν, ωστόσο, ότι η μεγάλη ευκαιρία βρίσκεται μπροστά.

Με το σωστό πλαίσιο πολιτικής, 50% της ζήτησης αλουμινίου στην Ευρώπη θα μπορούσε να παρασχεθί μέσω ανακύκλωσης μετά τον καταναλωτή έως τα μέσα του αιώνα. Ως αποτέλεσμα, η ανακύκλωση αλουμινίου θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές CO2 έως 39 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2050 σε σύγκριση με σήμερα,που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 46% του CO2 ετησίως το 2050, η οποία επιτεύχθηκε κυρίως αντικαθιστώντας τις εισαγωγές πρωτογενούς αλουμινίου υψηλής έντασης άνθρακα από εκτός Ευρώπης με ανακυκλωμένο εγχώριο αλουμίνιο μετά τον καταναλωτή.

Αυξάνοντας τα ποσοστά ανακύκλωσης, η Ευρώπη μπορεί επίσης να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές και συνεπώς την έκθεσή της στον κίνδυνο διακοπής του εφοδιασμού.

Ο Klevnäs, συνεργάτης της Material Economics, σχολιάζει:

«Η ανακύκλωση αλουμινίου είναι μια σημαντική βιομηχανική και περιβαλλοντική ευκαιρία για την ΕΕ. Καθώς όλο και περισσότερα μέταλλα καθίστανται διαθέσιμα, η ΕΕ έχει την ευκαιρία να οικοδομήσει την οικονομία της όλο και περισσότερο σε κυκλικούς πόρους, συλλαμβάνοντας μεγάλη αξία,μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές CO2. Όπως δείχνει το Σχέδιο Δράσης Κυκλικού Αλουμινίου, η οικοδόμηση αυτού του κλάδου θα λάβει αποφασιστική πολιτική υποστήριξη, νέες συνεργασίες αλυσίδας αξίας και καινοτομία τεχνικών καθώς και επιχειρηματικών μοντέλων.»

Πηγή: european-aluminium.eu

Απάντηση