Οι Προβλέψεις της IBG για τα Αποτελέσματα Εξαμήνου σε Μυτιληναίο και ΜΕΤΚΑ

Στα 10,1 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν τα καθαρά κέρδη του Μυτιληναίου το α΄ εξάμηνο, καταγράφοντας πτώση 69%, σύμφωνα με τη IBG, η οποία εκτιμά ότι τα έσοδα του θα ανέλθουν στα 621,7 εκατ. ευρώ.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι τα ΕΒΙTDA του Μυτιληναίου θα ανέλθουν στα 92,7 εκατ. Αναφορικά με τη ΜΕΤΚΑ η IBG προβλέπει κέρδη 20 εκατ., μειωμένα κατά 32%, ενώ τα έσοδά της θα διαμορφωθούν στα 250 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο εταιρίες ανακοινώνουν αποτελέσματα α΄ εξαμήνου στις 3 Αυγούστου.

Η IBG διατηρεί την σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των 7,2 ευρώ για τη μετοχή του Μυτιληναίου.

Απάντηση