Η MEΤΚA EGN χορηγός στο Solar & Off – Grid Renewables West Africa 2016

Η MEΤΚA EGN θα συμμετάσχει ως χορηγός στο Solar & Off – Grid Renewables West Africa 2016 (Άκρα – Γκάνα 19 – 20/4) που συγκεντρώνει βασικούς τοπικούς και διεθνείς ‘παίκτες’ της βιομηχανίας της ηλιακής ενέργειας. Θα επικεντρωθεί στη Δυτική Αφρική, εστιάζοντας στις ευκαιρίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η βιομηχανία της ηλιακής ενέργειας της κάθε χώρας.

Απάντηση