Η Κόστα Ρίκα επενδύει στην «πράσινη» ενέργεια

Κόστα-Ρίκα-ενέργεια

Η Κόστα Ρίκα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση αναφορικά με τις περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές που εφαρμόζει στηριζόμενη ως επι το πλείστον στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού στην χώρα.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η Κόστα Ρίκα μέσα από την απαγόρευση χρήσης πλαστικών μίας χρήσης, με τον περιορισμό παραγωγής υδρογονανθράκων αλλά και με την υιοθέτηση της «πράσινης ενέργειας» έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Σύμφωνα με το Costa Rican Institute of Electricity (ICE) εκτιμάται ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού στην χώρα μπορεί στο μέλλον να προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του 2017 υπολογίστηκε ότι το 78,26% του ηλεκτρισμού της χώρας προήλθε από την παραγωγή υδροδυναμικής ενέργειας, ενώ το 10,29% και το 10,23% προήλθαν από την παραγωγή αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας, αντίστοιχα.

Το υπολειπόμενο ποσοστό προήλθε από ηλιακή ενέργεια και βιομάζα.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι η παραγωγή αιολικής ενέργειας της χώρας θα αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον.

Να σημειωθεί ότι πέρυσι τα 16 αιολικά πάρκα που βρίσκονται στην Κόστα Ρίκα παρήγαγαν 1,014 εκατ. gigawatt hours.

Η Κόστα Ρίκα στοχεύει μέχρι το 2021 να έχει απεξαρτηθεί πλήρως από την χρήση άνθρακα.

Πηγή: naftikachronika.gr

Απάντηση