Η ΕΕ υιοθετεί πιο φιλόδοξους στόχους για τις ΑΠΕ

ΕΕ ΑΠΕ

Πιο φιλόδοξους στόχους για τις ΑΠΕ φαίνεται να υιοθετεί η Ε.Ε., με την Ισπανία και την Ιταλία να συντάσσονται σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο νέος πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sánchez, ανέφερε μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα αλλάξει την πολιτική της χώρας του σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ θα πιέσει την ΕΕ να υιοθετήσει πιο απαιτητικούς περιβαλλοντικούς στόχους. Πάντως, οι στόχοι αναμένεται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Στην Ισπανία, η νέα υπουργός οικολογικής μετάβασης, Teresa Ribera, δήλωσε ότι το υπουργείο της θα υποστηρίξει το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απαγορεύσει τον λεγόμενο φόρο στην ηλιακή ενέργεια, καθώς και κάθε εμπόδιο στην ανάπτυξη μοντέλων αυτοκατανάλωσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα ακυρωθεί ο φόρος.

Η υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων για τις ΑΠΕ, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων σε επίπεδο Ε.Ε. Τη Δευτέρα, οι υπουργοί ενέργειας συναντήθηκαν στο Λουξεμβούργο, για να συζητήσουν τους κανονισμούς που θα στηρίξουν τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχάριστη, μάλιστα, έκπληξη προκάλεσε το γεγονός πως τόσο η Ισπανία, όσο και η Ιταλία φαίνεται να υιοθετούν πιο φιλόδοξους στόχους για την εξάπλωση των ΑΠΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιθυμεί να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα κατά 32% μέχρι το 2030 και να αυξηθεί το μερίδιο των ΑΠΕ, στο 32%. Η Ισπανία και η Ιταλία φαίνεται πως προσχωρούν στη «συμμαχία» των χωρών της Γαλλίας, της Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Σουηδίας και της Πορτογαλία, πιέζοντας για υψηλότερους στόχους για τις ΑΠΕ.

Την υιοθέτηση των φιλόδοξων στόχων υιοθέτησε και ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας. Ο κ. Γιώργος Σταθάκης δήλωσε ακόμα, πως η αυτοκατανάλωση αποτελεί για την ελληνική κυβέρνηση ένα από τα βασικότερα εργαλεία ενίσχυσης της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Τάχθηκε, επίσης, υπέρ της πρότασης για εξαίρεση των μικρών αυτοκαταναλωτών από χρεώσεις της κατανάλωσης ενέργειας.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη διάθεση 1,178 εκατ. ευρώ για την πυρηνική ασφάλεια και τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών πρώτης γενιάς, στον επόμενο προϋπολογισμό της Ε.Ε. (2021-2027). Πρόκειται για ένα μέρος του συνολικού προϋπολογισμού για την ασφάλεια και την άμυνα (27,5 δισ. ευρώ). Η πυρηνική ασφάλεια είναι ένας σημαντικός τομέας  για την Ε.Ε. και αναμένεται να στηρίξει οικονομικά τον παροπλισμό των πυρηνικών αντιδραστήρων που σχεδιάζονται στη Λιθουανία, στη Βουλγαρία και τη Σλοβακία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οικονομική στήριξη για τον παροπλισμό συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην υγεία των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού και εμποδίζει την ενδεχόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Καθώς οι δραστηριότητες παροπλισμού στην Ε.Ε. θα αυξηθούν τις επόμενες δεκαετίες, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην οικοδόμηση περαιτέρω γνώσεων σε ένα πεδίο, το οποίο δεν είναι πλήρως ώριμο σε αυτό το στάδιο.

Τέλος, συνολικά 552 εκατ. θα χορηγηθούν στη Λιθουανία για τη στήριξη του παροπλισμού της πυρηνικής εγκατάστασης Ignalina και 118 εκατ. ευρώ για τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία Ένα ποσό ύψους 348 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τον παροπλισμό και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, ενώ 160 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για γενικές δράσεις πυρηνικής ασφάλειας.

Πηγή: energia.gr

Απάντηση