Η Βιωσιμότητα της MYTILINEOS ως στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος και βασικός πυλώνας ανάπτυξης

Η Βιωσιμότητα της MYTILINEOS ως στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος και βασικός πυλώνας ανάπτυξης

Η Βιωσιμότητα της MYTILINEOS ως στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος και βασικός πυλώνας ανάπτυξης.


Βέβαια αυτό που χρειάζεται να ενταθεί είναι η προσπάθεια για περισσότερες πράξεις στηριγμένες σε μία στρατηγική και μεθοδολογία δομημένη και με σαφή βήματα.

Στην περίπτωση της MYTILINEOS, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του «εταιρικού DNA» της και βασικός άξονας της λειτουργίας της, άρρηκτα και αρμονικά συνδεδεμένος με την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας.

Τα επιτεύγματα του 2021 και οι στόχοι στους οποίους δεσμεύτηκε η εταιρεία
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το 2021 υπήρξε μια χρονιά-ορόσημο, καθώς έγινε η πρώτη βιομηχανία στην Ελλάδα – αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο – που δεσμεύτηκε σε σαφείς στόχους απανθρακοποίησης με σαφή ορίζοντα τα έτη 2030 και 2050. Συγκεκριμένα, στοχεύει μέχρι το 2030, σε μείωση των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 30% και ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα του 50% των Τομέων Επιχειρηματικής μας Δραστηριότητας, ενώ μέχρι το 2050 σε ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα στο σύνολο της δραστηριότητάς της. Παράλληλα, κατέστη μία από τις πρώτες εταιρείες που ενσωμάτωσε πλήρως κριτήρια ESG στην συνολική της επιχειρησιακή και επιχειρηματική στρατηγική.

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν στην δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου προόδου που την καθιέρωσαν ως μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η επιτάχυνση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος της ιστορίας της Εταιρείας, αξίας €379 εκατ. στην κατεύθυνση εφαρμογής των δεσμεύσεών της σε συνδυασμό με τα νέα επενδυτικά σχέδια την ισχυροποιούν στο απαιτητικό περιβάλλον της ενεργειακής μετάβασης, καταγράφοντας έμπρακτα και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Όταν οι δεσμεύσεις γίνονται πράξεις

Η MYTILINEOS έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή των ενεργειών μείωσης εκπομπών CO2, σε ποσοστό 90%, ενώ πλέον όλοι οι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, κατεύθυνση για τους σκοπούς της οποίας μόνο το 2021 δαπανήθηκαν €82,8 εκ. Παράλληλα, η αποτελεσματική πρόληψη οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική δραστηριότητα (αέριες εκπομπές, στερεά και υγρά απόβλητα, χρήση χημικών ουσιών) και τυχόν βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής της Εταιρείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εξάλλου αποτελεί το γεγονός πως την περασμένη χρονιά, δεν υπήρξαν περιστατικά ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, ούτε βιομηχανικά ατυχήματα, ενώ οι αέριες εκπομπές διατηρήθηκαν για άλλη μια χρονιά σε επίπεδα χαμηλότερα των νομοθετικά επιβαλλόμενων.

Οι ΑΠΕ ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Το επενδυτικό πρόγραμμα ΑΠΕ, εκτός από την ουσιαστική συμβολή του στην εθνική προσπάθεια για αύξηση της «πράσινης» ενέργειας, αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής προσπάθειας της εταιρείας για τους φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 που έχει θέσει. Ήδη, με την σταθερή ενίσχυση των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, το 2021, η παραγωγή καθαρής ενέργειας ανήλθε στο 9,7% της συνολικής παραγωγής, αυξημένη κατά 12,8% σε σχέση με το 2020. Αντίστοιχα, οι απόλυτες άμεσες και έμμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1 & Scope 2) κατέγραψαν μείωση κατά 12,4% σε σχέση με τα επίπεδα του έτους βάσης 2019.

Από τον αέρα στο νερό

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα αέρα, η MYTILINEOS μείωσε περαιτέρω, κατά 2%, τη συνολική ποσότητα εκπομπών NOx/SΟx, και κατά 48,3% την ποσότητα εκπομπών σωματιδίων σε σχέση με το 2020. Αντίστοιχα το ποσοστό στερεών αποβλήτων που ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε, την περασμένη χρονιά, αυξήθηκε στο 25%, ενώ το ποσοστό υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων, περιορίστηκε στο 2,0%.

Την ίδια στιγμή, η διατήρηση της ορθολογικής άντλησης, χρήσης, κατανάλωσης και απόρριψης του νερού, συμβάλει ουσιαστικά στην εθνική και διεθνή προσπάθεια για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Με προσεκτικά επιλεγμένες και σχεδιασμένες δραστηριότητες η Εταιρεία δεν περιορίζει ή απειλεί την επάρκεια του διαθέσιμου νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, ούτε οποιαδήποτε πηγή νερού που έχει υψηλή αξία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ή είναι σημαντική για τις τοπικές κοινότητες στις περιοχές δραστηριότητάς της. Για τους λόγους αυτούς, δεν είναι τυχαίο πως η MYTILINEOS έλαβε ιδιαίτερα υψηλή αξιολόγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους.

Ακόμα πιο «πράσινη» παραγωγή

Ταυτόχρονα, συμβάλλοντας στην Κυκλική Οικονομία, το 2021, η MYTILINEOS αύξησε την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου, χρησιμοποιώντας scrap αλουμινίου ως πρώτη ύλη, που ανήλθε περίπου στο 20% της συνολικής παραγωγής της. Με τον τρόπο αυτό μείωσε σημαντικά τόσο την κατανάλωση ενέργειας όσο και των αέριων εκπομπών.

Παράλληλα, με μία σειρά επενδύσεων για την αύξηση των επιπέδων παραγωγικής δυναμικότητας «πράσινου» Αλουμίνιου, με στόχο η εταιρεία να ανταποκρίνεται τόσο στην αυξανόμενη ζήτηση όσο και στους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει. Επενδύσεις που το 2025 αναμένεται να οδηγήσουν την MYTILINEOS μεταξύ των τριών μεγαλύτερων παραγωγών παγκοσμίως σε αυτό το επίπεδο (δηλαδή με λιγότερους από 4t CO2 ανά τόνο παραγωγής).

Επίσης, εφαρμόζοντας πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συνδυασμό με τη συστηματική εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής της δραστηριότητας, η MYTILINEOS συνέχισε και την εξορυκτική της δραστηριότητα με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, αυξάνοντας το ποσοστό αποκατάστασης του συνόλου της εκμεταλλεύσιμης περιοχής στο 84%.

Μία προσπάθεια που επιβραβεύθηκε το 2021 με την αναγνώριση από τη Sustainalytics – έναν από τους πιο σημαντικούς και αξιόλογους ESG Raters παγκοσμίως – ως μία από τις «Κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες» σε επίπεδο ESG επιδόσεων, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση σε σύνολο 114 εταιρειών του κλάδου των Industrial Conglomerates.

Πηγή: ieidiseis.gr

Απάντηση