Η αύξηση των εξορύξεων θα φέρει πιο κοντά τους κλιματικούς στόχους

Η αύξηση των εξορύξεων θα φέρει πιο κοντά τους κλιματικούς στόχους

Τα σημερινή επίπεδα μετάλλων, τα οποία απαιτούνται για την απαλλαγή των οικονομιών από τον άνθρακα, δεν επαρκούν για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, προειδοποίησε η Bank of America σε έκθεσή της, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις στην εξόρυξη πρέπει να διπλασιαστούν μέχρι το 2050 προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.


«Οι αγορές πρώτων υλών είναι ήδη σφιχτές και πιθανότατα θα γίνουν πιο σφιχτές στο μέλλον», έγραψαν οι αναλυτές. «Με βάση τους τρέχοντες πόρους και τα ισοζύγια της αγοράς, δεν αναμένουμε να επιτευχθεί ο στόχος της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C έως το 2050: 1,7-1,8°C φαίνεται πιθανό. Μια λύση για την επίλυση των ελλείψεων και των περιορισμών, όπως πάντα, βρίσκεται στις επενδύσεις», προσθέτουν.

Ακριβό το κόστος μετάβασης

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι το κόστος της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα σε εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα δεν θα είναι φθηνό, επικαλούμενοι μάλιστα τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ ότι η υιοθέτηση θα κοστίσει μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες 140-300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέχρι το 2030.

«Για να αποφευχθούν ελλείψεις μετάλλων και να επιτευχθεί καθαρό μηδέν, οι εξορύξεις θα πρέπει σχεδόν να διπλασιαστούν», υπογράμμισαν οι αναλυτές.

Η προμήθεια μετάλλων «θέτει το καθαρό μηδέν σε κίνδυνο»

Ενώ οι αγορές έχουν την τάση να επικεντρώνονται στον χαλκό και το νικέλιο, η έκθεση της BofA αναφέρει 27 διαφορετικά μέταλλα – αλουμίνιο, μολυβδαίνιο, χρώμιο, κοβάλτιο, μαγγάνιο, πυρίτιο, χάλυβας και πολλά άλλα— που πρέπει να εξορυχθούν για τις λεγόμενες πράσινες τεχνολογίες.

Αυτές οι πρώτες ύλες αποτελούν βασικά στοιχεία για εφαρμογές που κυμαίνονται από την παραγωγή και αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας έως τα ηλεκτρικά οχήματα.

Αν και πολλές από τις τεχνολογίες που απαιτούνται για την επίτευξη μηδενικών στόχων έχουν αναπτυχθεί, η κλιμάκωση αυτών των τεχνολογιών θα απαιτήσει τεράστιες ποσότητες ορυκτών και μετάλλων σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα. Μεταξύ 2020 και 2030, για παράδειγμα, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η ζήτηση νικελίου θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 40% ενώ η ζήτηση λιθίου θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 38%.

Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η ζήτηση θα ξεπεράσει την προσφορά εκτός εάν αυξηθεί η ικανότητα εξόρυξης — και ότι η ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης θα μπορούσε να επηρεάσει την ταχεία απαλλαγή από τον άνθρακα.

Ο ρόλος της καινοτομίας και η Κίνα

«Οι εξορυσσόμενες πρώτες ύλες είναι το κλειδί για την ενεργειακή μετάβαση, αλλά η έλλειψη πολλών μετάλλων που είναι σημαντικά για τις μελλοντικές τεχνολογίες (MIFT) θέτει το καθαρό μηδέν σε κίνδυνο», έγραψαν οι αναλυτές. «Ο κόσμος αφυπνίζεται σιγά σιγά με αυτήν την απειλή. Και η Κίνα ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πολλών κρίσιμων πόρων επιδεινώνει τον κίνδυνο εφοδιασμού για τον δυτικό κόσμο»

Υπάρχουν και άλλες επιλογές που θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στην άμβλυνση της κρίσης προσφοράς για αυτά τα μέταλλα, πρόσθεσαν οι αναλυτές. Αυτές περιλαμβάνουν την καινοτομία μπαταριών που χρησιμοποιεί πιο ευρέως διαθέσιμες πρώτες ύλες, την ανακύκλωση μετάλλων και την πυρηνική ενέργεια.

Πηγή: ot.gr

Απάντηση