«Γαλάζια» Ενέργεια: Πως οι θάλασσες μετατρέπονται σε πηγές ηλεκτρισμού

θάλασσες

Οι θάλασσες είναι ο νέος ενεργειακός στόχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιας και αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, που μέχρι σήμερα δεν έχει εκμεταλλευθεί σε μεγάλο βαθμό.


«Η ενδιαφέρουσα χημεία που προκαλείται όταν τα ποτάμια συναντούν τις θάλασσες μπορεί να τροφοδοτήσει με ηλεκτρισμό τα σπίτια μας» αναφέρει ο επιστήμονας Philip Ball. Μπορεί, λοιπόν, το μπλε να γίνει το νέο πράσινο;

Έρευνες στην Κύπρο για αξιοποίηση της θαλάσσιας ενέργειας

Η Κύπρος εντάχθηκε στο MAESTRALE το 2014, το οποίο αποτελεί ένα πρόγραμμα, που στοχεύει στην 6 «Γαλάζια» Ενέργεια: Πως οι θάλασσες θα μετατραπούν σε πηγές ηλεκτρισμού προώθηση της γαλάζιας ενέργειας στη Μεσόγειο και τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με το Γιώργο Νικολαΐδη, λειτουργό στο Ωκεανογραφικό Κέντρο στην Κύπρο, έχουν γίνει έρευνες από ιδιωτικές εταιρείες με πειραματικά μηχανήματα για αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας και της θαλάσσιας βιομάζας.

Όσον αφορά τη κυματική ενέργεια οι μελέτες έγιναν στην περιοχή της Τίμης στην Πάφο λόγω του ότι υπάρχουν πιο ψηλά κύματα, που βάσει με μετρήσεις του Ωκεανογραφικού Κέντρου φτάνουν το καλοκαίρι το 1,5 μέτρο ενώ το χειμώνα μπορεί να φτάσουν τα 5 μέτρα.

Για τη θαλάσσια βιομάζα, οι έρευνες έγιναν από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών για ενσωμάτωση της συγκεκριμένης ενέργειας στην ΑΗΚ και στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού. Η προσπάθεια που έγινε είναι μέσω της καύσης βιομάζας, ωστόσο αποδείχτηκε ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο από το κέρδος που μπορεί να επιφέρει.

Ο κ. Νικολαΐδης δήλωσε ότι «η γαλάζια ενέργεια είναι κάτι πολύ καινούργιο, ωστόσο, υπάρχει το κατάλληλο δυναμικό στην Κύπρο, αρκεί να το αξιοποιήσουμε σωστά.»

Πρόβλημα η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού

Ο χωροταξικός σχεδιασμός ετοιμάζεται αυτή την περίοδο μετά από πιέσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να σχεδιαστούν οι τοποθεσίες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες γαλάζιας ενέργειας. Ταυτόχρονα, θα θεσπιστούν διαδικασίες για σύστασης μιας επιτροπής που θα δίνει άδειες για δημιουργία εγκαταστάσεων παραθαλάσσια όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια. Συνεπώς, έτσι θα αποφευχθούν τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με τις γραμμές των πλοίων αλλά και με τους ψαράδες με την εγκατάσταση τεχνολογιών γαλάζιας ενέργειας στη θάλασσα. Τα εμπόδια στη χρήση

Η Γαλάζια Ενέργεια απαιτεί επενδύσεις μεγάλου κόστους, σύμφωνα με έρευνες σε σύγκριση με μια συμβατική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μια «γαλάζια» ενεργειακή μονάδα είναι 36 φορές ακριβότερη λόγω του ότι η τεχνητή μεμβράνη που χρησιμοποιείται είναι δύσκολο να παραχθεί με τη τρέχουσα τεχνολογία.

Παράλληλα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα τεχνικά προβλήματα και τις φθορές που θα έχουν τα μηχανήματα από τη θάλασσα και τα ρεύματα της αλλά και το κόστος συντήρησης. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να προστατευθούν οι θαλάσσιοι οργανισμοί και να γίνουν οι κατάλληλες έρευνες για να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί το φυσικό περιβάλλον.

Μορφές θαλάσσιας ενέργειας

Η γαλάζια ενέργεια μπορεί να αξιοποιήσει πολλές νέες τεχνολογίες, οι οποίες αναπτύσσονται συνέχεια και αφορούν διάφορες μορφές ενέργειας που προέρχονται από τη θάλασσα.

Αρχικά, η Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια, που είναι και πιο διαδομένη ενέργεια προκύπτει από τον άνεμο που πνέει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Ήδη, στην Ευρώπη έχουν γίνει αρκετές πλωτές εγκαταστάσεις καθώς είναι πιο φθηνές και αποτελεσματικές από τις χερσαίες εγκαταστάσεις ανεμοστρόβιλων. Επίσης, η Κυματική Ενέργεια αποτελεί την ενέργεια που παράγεται από την κίνηση των θαλάσσιων επιφανειακών κυμάτων.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ακόμα ένα κοινό βιομηχανικό πρότυπο για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Ακολούθως, η Ωσμωτική Ενέργεια πρόκειται για ενέργεια, που προκύπτει από την ώσμωση του αλατιού της θάλασσάς και της πηγής γλυκού νερού, δηλαδή από τις εκβολές του ποταμού.

Παράλληλα, η παλιρροιακή ενέργεια προκύπτει από τις παλίρροιες και από τα θαλάσσια ρεύματα, ωστόσο, δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα αρκετά οι τεχνολογίες για την απομάστευση της ενέργειας.

Η Θερμική Ενέργεια αξιοποιεί τη διαφορά θερμοκρασίας που προκύπτει από το ύψος των υδάτων της θάλασσας.

Αν και η τεχνολογία είναι αρκετά αναπτυγμένη όσο αφορά τη θερμική ενέργεια, δεν αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Εν τέλει, η Θαλάσσια Βιομάζα αναφέρεται σε ενέργεια που παράγεται από την αφυδάτωση της άλγης, ενός μονοκύτταρου οργανισμού, ο οποίος καλλιεργείται σε σωλήνες.

Όταν η άλγη, αφυδατωθεί απομένει βιομάζα που είτε θα αξιοποιηθεί ως καύσιμο είτε θα πάρουν το λάδι που έχει.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση