«Φτωχό» το σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα

ανεώσιμες πηγές ενέργειας

«Φτωχό» το σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο θα κινητοποιήσει μέχρι κάποιο βαθμό την αγορά αλλά δεν θα συμβάλλει ούτε στην επίτευξη των στόχων για το 2020 ούτε σε σημαντική ενίσχυση της αγοράς στην Ελλάδα.


Όπως προβλέπει το ελληνικό σχέδιο το οποίο είχε τεθεί προς έγκριση στην Κομισιόν και αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατά την τριετία 2018-2020 θα υπάρξουν από τρεις ξεχωριστοί διαγωνισμοί για τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά.

Συγκεκριμένα θα υπάρξει:

  • Ένας διαγωνισμός κάθε χρόνο για συνολική δυναμικότητα τουλάχιστον 100 ΜW κάθε έτος, δηλαδή περίπου 300 MW αθροιστικά την τριετία για την καθεμιά από τις δύο τεχνολογίες
  • Δύο διαγωνισμοί και για τις δύο τεχνολογίες (ένας το 2019 και ένας το 2020 αθροιστικής ισχύος 400 MW) και διαγωνισμοί για «μη ώριμα έργα» οι οποίοι θα αφορούν περίπου 300 MW
  • Για τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ (μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα κλπ) και για Σταθμούς Συμπαραγωγής Θερμότητας – Ηλεκτρισμού δεν προβλέπονται διαγωνισμοί, καθώς δεν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον που να δημιουργεί ανταγωνισμό (θα υπάρξει ωστόσο πρόβλεψη σε περίπτωση που εντοπιστεί αυξημένο ενδιαφέρον).

Ο δεσμευτικός στόχος για την Ελλάδα για το 2020 αφορά σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 2.200 MW, στόχος ο οποίος επιτεύχθηκε νωρίτερα καθώς αυτή τη στιγμή η εγκατεστημένη ισχύς υπερβαίνει τα 2.600 MW.

Επομένως, όπως σημειώνει μιλώντας στο insider.gr, ο Dr. Γιάννης Τσιπουρίδης, γενικός διευθυντής της REDPro (Renewable Energy Development Professionals) και τέως πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), «στα φωτοβολταϊκά έχουμε ξεπεράσει το στόχος επομένως ό,τι πρόσθετο υπάρξει από τους διαγωνισμούς είναι κέρδος».

Ωστόσο, ο κ. Τσιπουρίδης αναφέρει ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με τα αιολικά: «Στα αιολικά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 2.400 MW και για το 2020 προβλέπονται τουλάχιστον 7.000 MW. Με τα 100 MW το χρόνο που προβλέπουν οι διαγωνισμοί-αν τελικά ισχύσει αυτό- θα φθάσουμε τα 2.700.

Αν προσθέσουμε και τα ώριμα έργα τα οποία υπολογίζονται στα 500-600 MW και πάλι βρισκόμαστε πολύ μακριά από το στόχο», σημειώνει.

«Η αγορά πρέπει να κρατηθεί ζωντανή. Το σχέδιο θα δημιουργήσει κινητικότητα αλλά πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση ότι όλα θα λειτουργήσουν κανονικά και εγκαίρως, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς Συμβούλια της Επικρατείας.

Με εξαίρεση τη ΡΑΕ η οποία λειτουργεί σωστά και έχει δώσει δείγματα γραφής, πρέπει να υπάρξουν απτές αποδείξεις ότι και η υπόλοιπη δημόσια διοίκηση θα μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά», σημειώνει ο κ. Τσιπουρίδης.

Σημειώνεται ότι για να προχωρήσει η εγκατάσταση νέων ΑΠΕ, μετά την έγκριση του τωρινού σχεδίου από την Κομισιόν, θα πρέπει να προχωρήσει το ΥΠΕΝ σε Υπουργική Απόφαση (μετά από γνώμη της ΡΑΕ) για τον τρόπο λεπτομερούς εφαρμογής των ανταγωνιστικών διαδικασιών.

Πηγή: insider.gr

Απάντηση