Φθηνότερη από το 2020 η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ έναντι των ορυκτών καυσίμων

ΑΠΕ

Σε δύο έτη η «πράσινη» ενέργεια μέσω ΑΠΕ θα έχει χαμηλότερο κόστος από την ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ θα οδηγήσουν σε μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές, ενώ οι τελευταίες θα αποκτήσουν έως το 2020 ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών που στηρίζονται στα ορυκτά καύσιμα.

«Η δυναμική που καταγράφεται αναδεικνύει μία στροφή στο παράδειγμα ενεργειακής πολιτικής», δηλώνει ο Adnan Amin, γενικός διευθυντής της International Renewable Energy Agency (IREA), που δημοσίευσε τη μελέτη.

Ο ίδιος συμπληρώνει ότι πλέον η στροφή στις ΑΠΕ δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη απόφαση, αλλά αποκτά πλέον με δυναμικό τρόπο και προστιθέμενη οικονομική αξία. Και το εν λόγω συμπέρασμα εξάγεται από το σχετικό κόστος των ενεργειακών projects που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το τρέχον κόστος για την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα κυμαίνεται από 0,05 έως 0,14 ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh), στις χώρες του G20.

Έως το 2020, σύμφωνα με την πρόβλεψη της IREA, το κόστος της «πράσινης» ενέργειας θα διαμορφωθεί μεταξύ 0,02 – 0,08 ευρώ ανά kWh, ενώ τα πιο αποδοτικά φωτοβολταϊκά και τα χερσαία αιολικά πάρκα αναμένεται να μειώσουν το κόστος παραγωγής κάτω από τα 0,02 ευρώ το 2019.

Άλλες μέθοδοι παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, όπως τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και η ηλιοθερμία δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές όπως τα ορυκτά καύσιμα, αν και οι πρόσφατες δημοπρατήσεις σχετικών projects «έδειξαν» καθοδική τάση στο κόστος.

Πηγή: insomnia.gr

Απάντηση