Φωτοβολταϊκά: Ερχεται διαγωνισμός για 40 μεγαβάτ φέτος

φωτοβολταϊκά

H εισαγωγή ανταγωνιστικών διαδικασιών για την εγκατάσταση νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και η εφαρμογή συστήματος λειτουργικής ενίσχυσης για συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου νόμου για το νέο καθεστώς στήριξης που έδωσε στη δημοσιότητα και θέτει σε διαβούλευση του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η σύνταξη και εφαρμογή του νέου καθεστώτος, έρχεται με καθυστέρηση ενός και πλέον χρόνου, στην οποία καθυστέρηση οφείλεται εν μέρει και η επενδυτική απραξία στο συγκεκριμένο τομέα, όπως επεσήμαναν πρόσφατα οι εκπρόσωποι των αιολικών.
Σε ό,τι αφορά στις ανταγωνιστικές (διαγωνιστικές) διαδικασίες για την ένταξη νέων μονάδων στο σύστημα, το σχέδιο νόμου προβλέπει αυτό να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2017. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, θα εκδίδει απόφαση. Με αυτήν, θα καθορίζονται μεταξύ άλλων οι τεχνολογίες και οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής από Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητα που εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η μέγιστη ετήσια ισχύς συνολικά ή ανά τεχνολογία, ο αριθμός των ετήσιων ανταγωνιστικών διαδικασιών. Η πρώτη γνώμη της ΡΑΕ θα υποβληθεί στον Υπουργό μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2016.
Επίσης ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, απόφαση του Υπουργού θα καθορίζει την εγκατεστημένη ισχύ, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, κατά το τρέχον ή και το επόμενο ημερολογιακό έτος από την έκδοση της απόφασης, τα χρονικά ορόσημα διεξαγωγής των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, καθώς και η ανώτατη ή και κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.
Ειδικά για το 2016, σε διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική δημοπρασία αποκλειστικά για φωτοβολταϊκά. Η δημοπρατούμενη ισχύς θα είναι 40 μεγαβάτ ή μεγαλύτερη μετά από σχετική απόφαση της ΡΑΕ.
Στην περίπτωση επιμερισμού της δημοπρατούμενης ισχύος, μεταξύ μονάδων για τις οποίες απαιτείται άδεια ή εξαιρούνται, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται σε 94 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε 104 ευρώ για τις εξαιρούμενες.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη προσφορά ορίζεται στα 10 μεγαβάτ.

Απάντηση