Φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα σε κτίρια: Η καινοτομία συναντά το σχεδιασμό

κτίρια

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) ενσωματωμένου στο κτίριο (Building Integrated Photovoltaic System – BIPVs) με τη χρήση γυαλιού, και η εγκατάστασή του στην πρόσοψη κτιρίων, αποτελεί το αντικείμενο έρευνας ενός καινοτόμου έργου που ξεκίνησε πρόσφατα στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών k-energy, Deloitte – Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου.


Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ΦΒ συστήματος με τη χρήση γυαλιού που θα συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους οικοδομικούς κανονισμούς και θα εφαρμόζεται σε εμπορικά κτίρια.

Επιπρόσθετα, το νέο προϊόν θα επιτρέπει στο φυσικό φως να διαπερνά το κτίριο, ενώ θα αποτρέπει την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία και θα συμβάλλει στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας διασφαλίζοντας την άνεση των ενοίκων.

Το τελικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι η παράδοση μίας ολοκληρωμένης λύσης ΦΒ ενσωματωμένου στο κτίριο από γυαλί για προσόψεις και για παράθυρα, αφού δοκιμαστεί πρώτα πιλοτικά σε υφιστάμενο κτίριο στην Κύπρο, και θα είναι έτοιμη για πιστοποίηση από επίσημο φορέα πιστοποίησης, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται πλήρης συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αφορούν τα ΦΒ και την ασφάλεια των κτιρίων (το νέο πρότυπο για «BIPV» -EN 50583 ‘Photovoltaics in Buildings’, ως επίσης και τους εθνικούς κανονισμούς που αφορούν τις οικοδομές και ανακαινίσεις.

Το έργο το οποίο θα ασχοληθεί στο στάδιο του σχεδιασμού με όλες τις τεχνικές πολυπλοκότητες και θα βοηθήσει την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου, θα αναπτύξει μία λύση ΦΒ ενσωματωμένου στο κτίριο που θα εμπορικοποιηθεί και θα είναι διαθέσιμη στην αγορά μέχρι το τέλος του 2020, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά από αρχιτέκτονες/μηχανικούς σε νέα κτίρια στην Κύπρο, όπως καθορίζει η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση σε Κτίρια.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο Συντονιστή του έργου κ. Φάνο Καραντώνη στο +357 22 311234 ή περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα k-energy.com.cy.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση