Φοιτητικός Aρχιτεκτονικός Διαγωνισμός: “Σχεδιασμός σύνθετης κατασκευής παιχνιδιού εξωτερικού χώρου για παιδική χαρά”

Διαγωνισμός

Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού τμήματος της UIA (International Union of Architects), του ΤΕΕ-ΤΚΜ, του Εργαστηρίου Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ) και της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Νέα Σάντα, Κιλκίς), προκηρύσσεται ένας φοιτητικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.


Ο διαγωνισμός αυτός έχει θεματολογία:

Σχεδιασμός σύνθετης κατασκευής παιχνιδιού εξωτερικού χώρου για παιδική χαρά

Συμμετέχοντες

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

  • Διπλωματούχοι σχολών Αρχιτεκτονικής, Καλών τεχνών, Βιομηχανικού Σχεδιασμού και σχολών συναφούς αντικειμένου, ατομικά είτε σε ομάδες.
  • Φοιτητές σχολών Αρχιτεκτονικής, Καλών τεχνών, Βιομηχανικού Σχεδιασμού και σχολών συναφούς αντικειμένου, ατομικά είτε σε ομάδες.

Στις ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν (ως άμεσοι συμμετέχοντες είτε ως σύμβουλοι) φοιτητές ή διπλωματούχοι άλλων ειδικοτήτων (π.χ. μηχανολόγοι, μηχανικοί αυτοματισμού, κτλ).

Υποβολή προτάσεων- διευκρινήσεις

Έναρξη διαγωνισμού: 10/05/18

Προθεσμία υποβολής: 10/07/18

Οι συμμετέχοντες καλούνται το αργότερο έως την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 να καταθέσουν την πρότασή τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα γίνεται στο email: [email protected]

Στο ίδιο email θα απαντώνται τυχόν ερωτήματα και θα δίδονται διευκρινιστικές απαντήσεις αναφορικά με το Διαγωνισμό, έως και 7 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία του Διαγωνισμού.

Πηγή: sadas-pea.gr

Απάντηση